Kontrast
Wielkość czcionki

„Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości” na muralu!

120 metrów kwadratowych historii! Takich rozmiarów mural powstał w Ostrowcu Świętokrzyskim na ścianie Izby Pamięci Cukrownictwa. Henryk Łubieński, Leon Przanowski i Cukrownia „Izabelin” w Glinojecku przypominają o wkładzie cukrowników w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzieło można podziwiać od 31 maja 2022.

Nowy mural w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mural w Ostrowcu Świętokrzyskim, na osiedlu Częstocice, powstał w ramach projektu pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Jego wymiary to 15 na 8 metrów, czyli łącznie 120 m2 historii. Na muralu przedstawiono dwie postaci – Henryka Łubieńskiego i Leona Przanowskiego – na tle budynku Cukrowni „Izabelin” z 1858 roku. Są to symbole szczególnie ważne w historii polskiego cukrownictwa w kontekście wkładu w odbudowę niepodległej ojczyzny.

Henryk Łubieński żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był hrabią i biznesmenem – założył cukrownie w Guzowie i w Częstocicach. Był również gorącym patriotą, mocno zaangażowanym w działania na rzecz odzyskania niepodległości. Rozwinął Dom Handlowy „Bracia Łubieńscy”, inwestował w warsztaty, zakłady produkcyjne i fabryki na terenie Królestwa Polskiego. W czasie powstania listopadowego odznaczony za swe zasługi krzyżem kawalerskim Orderu Virtuti Militari. Leon Przanowski był z kolei powstańcem styczniowym. Po powrocie z emigracji wstąpił do komitetu organizacyjnego Towarzystwa Udziałowego Cukrowni Lublin. W kolejnych latach był m.in. prezesem zarządu Cukrowni Milejów na Lubelszczyźnie. On także otrzymał Order Virtuti Militari. 

mural złożony z dwóch historycznych postaci iddzielonych od siebie biało-czerwoną wstęgą, pod nimi widoczny namalowany budynek cukrowni

Mural na ścianie Izby Pamięci Cukrownictwa.
Fot. dzięki uprzejmości Fundacji „Pomaganie Krzepi”

Na muralu przedstawiono także budynek powstałej w 1858 roku Cukrowni „Izabelin” w Glinojecku, założonej przez powstańca styczniowego Józefa Jackowskiego. 28 stycznia 1863 roku oddział złożony pracowników tej cukrowni ruszył do walki z Rosjanami. Autorzy wielkoformatowego dzieł odwzorowali zdjęcie budynku z 1872 roku zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym”.

Cukrownicy – bohaterowie niepodległej II Rzeczpospolitej

Projekt „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”, który rozpoczął się w 2021 roku,  ma na celu zaprezentowanie wkładu przedstawicieli przemysłu cukrowniczego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Projekt ten składa się z kilku elementów – pierwszym z nich była otwarta w listopadzie 2021 r. wystawa w Izbie Pamięci Cukrownictwa. Ekspozycja dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością wzroku dzięki audioprzewodnikom. Drugi element to odsłonięty 31 maja 2022 mural. Niedługo premierę będą miały kolejne elementy: strona internetowa oraz wystawa czasowa.

Izba Pamięci Cukrownictwa dokumentuje dzieje cukrownictwa na ziemiach polskich. Placówka gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym – produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni. Zlokalizowana jest w dawnym budynku Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim, która była pierwszą przemysłową cukrownią na terenach Królestwa Polskiego (oddano ją do użytku w 1838 roku!).

trzej mężczyźnie w oficjalnych strojach przecinają wstęgę dokonując uroczystego odsłonięcia muralu

Uroczyste odsłonięcie muralu 31 maja 2022.
Fot. dzięki uprzejmości Fundacji „Pomaganie Krzepi”

Projekt „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości” jest jednym z działań podejmowanych przez Fundację „Pomaganie krzepi”, której Fundatorem jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Sfinansowany został ze środków budżetu Państwa w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.