Kontrast
Wielkość czcionki

Polonia Rediviva - zakończenie Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Pałacu Prezydenckim

9 stycznia 2023 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala Polonia Rediviva. Wydarzenie stanowiło oficjalne zakończenie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

Polonia Rediviva – Polska Odrodzona

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się wraz z uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. Kolejne lata upamiętniały setne rocznice związane z kształtowaniem się granic II RP (m.in. Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, Zaślubiny Polski z Morzem, Wojnę Polsko-Bolszewicką). Polonia Rediviva, uroczystość w Pałacu Prezydenckim 9 stycznia 2023 roku, zwieńczyła sześcioletnie obchody odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

prezydent przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracje

Polonia Rediviva – gala zakończenia Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Pałacu Prezydenckim, 09.01.2023
fot. Marek Borawski / KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia podkreślił, że obchody miały charakter społeczny i podziękował wszystkim organizatorom wydarzeń. Wskazał także, że program wieloletni uświadamiał, że odbudowa polskiej państwowości była to procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem historycznym. Wśród najważniejszych inicjatyw wymienił m.in. ustanowienie nowych świąt państwowych: Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia oraz Narodowego Dnia Powstań Śląskich 20 czerwca; otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czy rozpoczęcie prac nad odbudową Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. 

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości na gali wieńczącej 6-letnie obchody

Podczas uroczystości Prezydent wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie jest dowodem wdzięczności oraz wyrazem szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego. Jedną z wyróżnionych osób był Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”.

dyrektr Kirejczyk odbiera medal z rąk prezydenta Dudy

Polonia Rediviva – wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Na zdjęciu Prezydent Andrzej Duda i dyrektor Biura „Niepodległa” Wojciech Kirejczyk, 09.01.2023
fot. Marek Borawski / KPRP

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości 9 stycznia 2023 otrzymali: ks. Bogdan Bartołd, Ewa Błaszczyk-Janczarska, Marek Cichocki, Mariusz Doromoniec, Agnieszka Kaczorowska-Izdebska, Roman Kluska, Oleg Łatyszonek, Zofia Pilecka-Optułowicz, Włodzimierz Pawlik, Jarosław Sellin, Maciej Urbanowski, Rafał Wiśniewski i Wiesław Włodek.