Kontrast
Wielkość czcionki

Świętujemy stulecie polskiej niepodległości także za granicą!

Znamy już program zagranicznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – „Niepodległa Polska 100. Zainspirowani przeszłością, budujemy przyszłość”. Jego prezentacji dokonał wiceminister Jarosław Sellin, Pełnomocnik Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzysztof Olendzki, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. 

Jarosław Sellin, wiceminister kultury, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Jarosław Sellin, wiceminister kultury, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślał, że program obchodów stulecia odzyskania niepodległości zmierza do tego, żeby zadbać o dobre imię Polski i wzmocnić wizerunek kraju. Przypominał również, że Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” na lata 2017-2021, składa się z trzech filarów – ogólnopolskiego, lokalnego i regionalnego oraz zagranicznego, co jest istotne w kontekście budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej.

Zagraniczny program obchodów jest nastawiony na wzmacnianie stosunków Polski z partnerami instytucjonalnymi, między innymi poprzez prezentację osiągnięć polskiej kultury, której paradygmat opiera się na tradycjach chrześcijańskich i antycznych. Program szczególnie ma skupiać się na kontaktach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – wiele państw regionu obchodzi w tym roku swoje stulecie, w związku z czym planowany jest wkrótce zjazd pełnomocników ds. obchodów odzyskania niepodległości. Jak mówił wiceminister, będzie to okazja do wymiany doświadczeń i zacieśnienia kontaktów oraz wspólnej organizacji wydarzeń. Ma to również na celu wzmocnienie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zagraniczny program obchodów niepodległości

Krzysztof Olendzki, dyrektor IAM-u, poinformował, że obecnie program zagraniczny obchodów składa się blisko z dwustu wydarzeń, zaś w ciągu najbliższych czterech lat obejmuje czterysta różnych przedsięwzięć, koncentrujących się przede wszystkim na najbliższym sąsiedztwie Polski, gdzie dotąd działalność IAM-u nie była zbyt rozbudowana. Wydarzenia mają się odwoływać do postaci istotnych dla odzyskania niepodległości, na czele z Ignacym Janem Paderewskim, którego osoba łączy kulturę, politykę, dziedzictwo oraz tożsamość. Zaplanowano między innymi koncerty związane z Paderewskim w NOSPR w Musikverein w Wiedniu oraz w Elbphilharmonie w Hamburgu.

Konferencja prasowa w IAM-ie. Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Konferencja prasowa w IAM-ie. Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Program zaprezentowany przez ministra Jarosława Sellina i dyrektora Jana Olendzkiego obejmuje wydarzenia dotyczące muzyki, wzornictwa, teatru a także połączenia sztuki i technologii. Znalazły się w nim liczne koncerty, spektakle, wystawy i instalacje artystyczne, gry komputerowe, projekty edukacyjne. Co więcej, w oficjalne obchody jubileuszu zostaną włączone samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, zaangażowane w projekty wspierane w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty”.