Kontrast
Wielkość czcionki

„Traktat ryski – przegrane zwycięstwo?” - Część II debaty profesorskiej w 100. rocznicę zawarcia pokoju w Rydze

Gdy w marcu profesorowie spotkali się w Sulejówku na debatę „Traktat ryski – przegrane zwycięstwo?” nikt nie spodziewał się ile różnych tematów wiąże się z tym dokumentem. Dlatego już 28 kwietnia o godz. 19:00 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na internetową transmisję drugiej części dyskusji o polsko-sowieckim traktacie pokojowym. Transmisja na kanale Youtube.

„Traktat ryski – przegrane zwycięstwo?” – Część II

Pierwsza debata nie wyczerpała wszystkich kluczowych tematów wokół traktatu ryskiego, dlatego już 28 kwietnia o godz. 19:00 W Saloniku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku profesorowie spotkają się na drugą części dyskusji o polsko-sowieckim traktacie pokojowym podpisanym sto lat wcześniej w Rydze. Poruszą oni kolejne wątki związane z międzynarodowym aktem prawnym, który dopełniając postanowienia traktatu wersalskiego, sankcjonował granice Europy po I wojnie światowej. Pierwsza część debaty, w której analizowano drogę do ryskich rokowań, ich przebieg i wstępnie nakreślono konsekwencje traktatu, jest bezpłatnie dostępna na muzealnym kanale YouTube

baner wydarzenia z rozpisanymi profesorami, którzy będą debatować

Podczas drugiej debaty naukowcy zastanowią się nad tym czy należało kontynuować wojnę polsko-bolszewicką oraz jaki był potencjał programu federacyjnego państw środkowoeuropejskich, które byłyby w stanie oprzeć się Rosji. Zostaną omówione mało znane negocjacje państw bałtyckich prowadzone w tym samym czasie w nieodległym Bulduri, których efektem było zawarcie konwencji wojskowej pomiędzy Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską, Ukrainą i Rumunią. Debatujący przyjrzą się także składowi polskiej delegacji zasiadającej przy ryskim stole rokowań, prezentując strategię i wpływ na wyniki negocjacji oraz zastanowią się czy podczas rozmów można było uzyskać dla Rzeczypospolitej lepsze warunki pokoju i korzystniejszy przebieg linii granicznej. Przedstawiony zostanie bilans rokowań w Rydze dla polskiej i sowieckiej strony oraz jakie konsekwencje miały ustalenia pokojowe dla polityki wewnętrznej i międzynarodowej w bliskiej i odległej perspektywie czasowej. Zachęcamy do śledzenia na żywo dyskusji w części drugiej 28 kwietnia o godz. 19:00.

Druga debata profesorska w 100. rocznicę zawarcia pokoju

Debatować będą:

portret mężczyzny

Prof. Andrzej Chwalba – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Antropologii Historycznej w Instytucie Historii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prorektor UJ (1999–2005), współorganizator Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie w 2004 r. W czasach PRL działacz podziemnej „Solidarności”. Specjalizuje się w historii powszechnej XIX i XX wieku, najnowszej historii Polski, w tym w relacjach polsko-rosyjskich. Autor m.in. podręcznika akademickiego: „Historia Polski 1795–1918”,a także „Imperium korupcji”, „Polacy w służbie Moskali”, a ostatnio pracy „Przegrane zwycięstwo”.

portret mężczyzny

Prof. Krzysztof Kawalec – członek Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu (2016–2018). Zajmuje się dziejami doktryn politycznych oraz polskiej myśli politycznej, autor m.in. rozprawy „Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939”. Członek Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Autor wielu prac i artykułów, m.in. biografii Romana Dmowskiego. Laureat nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej za pracę „Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939”.

portret mężczyzny w okularach

Prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierował Zespołem Upowszechniania Tradycji oraz Komisją Symboliki Wojskowej MON, były wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz zastępca dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych. Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej, („Odrodzenie Rzeczpospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, cz. I–II”), kieruje zespołem wydającym dokumenty wojny 1918–1920. Laureat nagrody im. prof. Jerzego Łojka oraz dwukrotnie nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej za monografię polskiego radiowywiadu: „Zanim złamano ENIGMĘ… rozszyfrowano REWOLUCJĘ”.

portret mężczyzny w okularach

Prof. Włodzimierz Suleja – wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, b. dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu (2000-2013) oraz były dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie (2018-2020). Badacz epoki, w której żył Józef Piłsudski, autor jego biografii (wydanej w 1995 i 2018 roku:Rzecz o Józefie Piłsudskim”), monografii Polskiej Partii Socjalistycznej, autor wielu rozpraw, m. in.: „Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej”, „Tymczasowa Rada Stanu (1917)”. Dokumentował także historię współczesną: dolnośląski Marzec 1968 r. oraz „Solidarność” na Dolnym Śląsku jako uczestnik i współtwórca tych wydarzeń.

portret mężczyzny

Prof. Mariusz Wołos – wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prorektor tej uczelni w l. 2016–2020, pracownik Instytutu Historii PAN w Warszawie. Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie i stały przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk (2007–2011), wykładowca na uniwersytetach w Rosji i Francji. Redaktor naczelny „Res Gestae. Czasopismo Naukowe”. Specjalizuje się w historii dyplomacji, sowietologii, dziejach II Rzeczypospolitej, historiografii rosyjskiej i polskiej poświęconej wzajemnym relacjom. Laureat nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej za pracę: „O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego” oraz nagrody „Wacław Jędrzejewicz History Medal” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań dziejów XX-lecia międzywojennego w Polsce.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.