Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w konkursie „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy”

Konkurs „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy” został rozstrzygnięty. Wpłynęło łącznie 518 wniosków, z czego 60 zadań otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 4 650 000 zł. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego upoważniającego do otrzymania dofinansowania od 75,66 punktów.

 

WYNIKI KONKURSU