Kontrast
Wielkość czcionki

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na projekty własne wojewodów w schemacie 2C Programu Wieloletniego „Niepodległa” na rok 2020

Rozstrzygnięto nabór na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C Priorytetu 2 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na rok 2020.

Do Koordynatora Programu wpłynęło w sumie 26 wniosków z 15 województw. Wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Łączna kwota dofinansowania o jaką ubiegali się wojewodowie wynosiła 2 735 976,00 zł, a środki przeznaczone w budżecie Programu na ten cel wynosiły 2 000 000 zł.

Punktacja przyznana przez ekspertów z Zespołu Oceniającego była podstawą stworzenia listy rankingowej i decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu dofinansowania na realizację 23 projektów z 15 województw. Tym samym każdy wnioskujący wojewoda otrzymał dofinansowanie na przynajmniej jeden zgłoszony przez siebie projekt.

W przypadku pierwszych 21 projektów wartość przyznanego dofinansowania stanowi 85% kwoty wnioskowanej, pozostałym 2 zakwalifikowanym projektom na podstawie nadzwyczajnej decyzji  Pełnomocnika przyznano dotację w wysokości po 70 500 zł. Łączna suma dofinansowania rozdysponowanego na realizację wszystkich projektów w Schemacie 2C zamknęła się sumą 1 999 930,00 zł.

Tabelę prezentującą pełną punktację oraz listę wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie można znaleźć tutaj:

2C 2020 – Wyniki naboru wniosków na projekty własne wojewodów

Schemat 2C – materiały do pobrania

Tekst uchwały o ustanowieniu Programu Wieloletniego „Niepodległa”

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn.gov.pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584