Kontrast
Wielkość czcionki

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021. Podczas posiedzenia, 24 maja br., Rząd RP zaakceptował założenia i przekazał do realizacji program działań, które mają zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody stulecia odzyskania niepodległości.

Nadzór nad realizacją programu „Niepodległa” będzie sprawował Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN. Bieżącą koordynacją obchodów oraz nadzorem nad częścią programów dotacyjnych włączających Polaków w świętowanie, zajmie się Biuro Programu „Niepodległa” (BPN).

– Proces odzyskiwania niepodległości obejmował różne doświadczenia regionów Polski oraz przywódców wywodzących się z wielu tradycji ideowych. Spajało ich wspólne pragnienie odzyskania niepodległego państwa polskiego. Dziś zasługują oni na należyte upamiętnienie, a ich dzieło i wysiłek pozostają inspiracją dla następnych pokoleń. podkreśla minister Jarosław Sellin. – Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i dziś powinno być dla nas okazją do radości i celebrowania wspólnoty. Chcemy zaproponować Polakom uczestniczenie w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, umożliwić stworzenie własnych form uświetniania rocznicy i promocję polskiej państwowości na całym świecie.

Przyjęty przez Rząd Polski program „Niepodległa” definiuje trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Nadrzędnym celem programu „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków.

Program zakłada osiągnięcie celów przez działania w trzech liniach tematycznych (priorytetach):

  1. Realizację projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, za które odpowiedzialne będą narodowe instytucje kultury, wśród nich znajdą się m.in. rozszerzenie do stu listy Pomników Historii, gala Europejskiej Nagrody Muzealnej EMYA w 2018 r., wystawa #Dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz ponad trzydzieści innych projektów wystawienniczych, filmowych i muzycznych.
  2. Włączenie Polaków we współtworzenie obchodów poprzez uruchomienie w drugiej połowie 2017 r. dwóch programów dotacyjnych: „Koalicje dla Niepodległej” wspierającego organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie oraz „Niepodległa” skierowanego do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.
  3. Upowszechnianie za granicą opartego na wartościach wizerunku Polski. Za program zagraniczny obchodów odpowiada Instytut Adama Mickiewicza, który zaplanował szereg wydarzeń promujących Polskę. Przewidziany jest również program dotacyjny dla inicjatyw dwustronnych.

Program Wieloletni Niepodległa zakłada, że łączne wydatki z budżetu państwa na realizację wszystkich zadań wyniosą około 210 mln zł.

Więcej informacji o obchodach na stronie www.niepodlegla.gov.pl.

Zapraszamy również na twitter.com/niepodlegla i www.facebook.com/niepodlegla1918

Dodatkowych informacji udzielają:

Centrum Informacyjne MKiDN: tel. (22) 42 10 555,
Rzecznik prasowy BPN: Kamil Wnuk, tel. 797 143 508,

komunikat do pobrania:
pdf – MKiDN – BPN _Niepodległa_komunikat po RM.pdf
docx – MKiDN – BPN _Niepodległa_komunikat po RM.docx