Kontrast
Wielkość czcionki

„Gorset i dynamit” - wystawa do pobrania o żonach mężów stanu II RP

„Gorset i dynamit” to wystawa Biura „Niepodległa” prezentująca sylwetki żon mężów stanu, których osiągnięcia często pozostają w cieniu dokonań ich współmałżonków. Powstała z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Aleksandry Piłsudskiej 2023. Pliki wystawy są dostępne do pobrania – wystarczy je wydrukować na dowolnym nośniku i wyeksponować w przestrzeni swojej instytucji, szkoły, czy na nośnikach. Zapraszamy do korzystania!

Kobiety II RP – budownicze niepodległej Polski

Historia II Rzeczypospolitej łączy historie ludzi, którzy walczyli o wolność ojczyzny i świadomie pracowali na rzecz jej odbudowy na różnych frontach – nie tylko tych wojskowych, ale też wyzwań codzienności, pracy czy zmian społecznych. W procesy te aktywnie włączali się zarówno Polacy, jak i Polki. One realizowały swoje cele dzięki determinacji, uporowi i często wbrew opinii bliskich i społeczeństwa. Były uważnymi obserwatorkami otoczenia i zjawisk w nim zachodzących. Aleksandra Piłsudska, Maria Bartel, Elżbieta Korfanty, Cezaria Jędrzejewicz, Helena Paderewska, Zofia Moraczewska i Michalina Mościcka miały wyjątkową perspektywę, jako żony mężów stanu, prezydentów i premierów II RP.

pośrodku grupy ludzi Aleksandra Piłsudska celująca z rewolweru do tarczy. przed nią stół z innym karabinkiem.

Aleksandra Piłsudska strzela z rewolweru do tarczy.
Fot. NAC

W młodości przemycały broń, zakładały organizacje kobiece, walczyły o niepodległość Polski i przemierzały Europę, żeby zdobyć wykształcenie. Po wyjściu za mąż nie zwolniły tempa. Wraz z tysiącami koleżanek i działaczek odbudowywały ojczyznę, do czego niezbędne było ujednolicenie i zrekonstruowanie niemal każdej dziedziny życia w obszarze nowych granic II RP. Panujące niepokoje społeczne i wojna toczącą się nadal na części ziem polskich nie ułatwiały zadania z którym się mierzyły, ale one potrafiły sprytnie wykorzystać posiadane zasoby i pozycję dla osiągnięcia wyznaczonych celów. 

„Gorset i dynamit” – 7 rozdziałów, 7 dam międzywojennej Polski

Na wystawie „Gorset i dynamit” każda z dam II RP reprezentuje jedną z kwestii kluczowych dla budowania silnego państwa. Każdy z siedmiu rozdziałów wystawy przedstawia wybrany problem kontekstowy, sylwetkę jednej z Dam Niepodległości oraz krótki biogram jej męża z pełnioną przez niego funkcją:

  1. Wolność – Aleksandra Piłsudska (1882-1963)
  2. Niepodległość – Maria Bartel (1881-1969)
  3. Tożsamość – Elżbieta Korfanty (1882-1966)
  4. Edukacja – Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)
  5. Odpowiedzialność – Helena Paderewska (1858-1934)
  6. Zaangażowanie polityczne – Zofia Moraczewska (1873-1958)
  7. Prawa kobiet – Michalina Mościcka (1871-1932)

Główne plansze wystawy są czarne z dynamicznym motywem graficznym symbolizującym siłę i energię Polek. Zielone plansze, na których zaprezentowano mężów bohaterek, w zamierzeniu są mniejsze, stanowią dodatek do plansz z opowieścią o damach i Polsce.

banerek wydareznia

Wystawa „Gorset i dynamit” stworzona przez pracowników Biura „Niepodległa” może być eksponowana w dowolnym miejscu. Ilustrują ją specjalnie dobrane archiwalne zdjęcia. Treści przygotowano po polsku i po angielsku. Z przygotowanych plików może skorzystać każdy m.in.: instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe jak i osoby prywatne. Wystawę wystarczy pobrać i wydrukować w dowolnej wielkości na dowolnym nośniku albo opublikować na swojej stronie internetowej. Materiały zostały przygotowane w rozmiarze B1 (100 cm x 70 cm), jednak doskonałą jakość zachowują także w mniejszych formatach.

Pobierz swoją wystawę:

Wersja na plansze / ekspozytory:

Wystawa „Gorset i dynamit” – wersja do druku bez spadów

Wystawa „Gorset i dynamit” – wersja do druku ze spadami

Wystawa „Gorset i dynamit” – wersja „lekka” w jpg

Wersja A4/A3:

Wystawa „Gorset i dynamit” – wersja do druku bez spadów

Wystawa „Gorset i dynamit” – wersja do druku ze spadami

Wystawa „Gorset i dynamit” – wersja „lekka” w jpg

 

Zapraszamy do korzystania!