Kontrast
Wielkość czcionki

Dziękujemy za prawie 400 inicjatyw w Kronice życzliwości!

Prawie 400 inicjatyw znalazło się w Kronice życzliwości, która na naszej stronie widniała w czasach pandemii koronawirusa. Kronika życzliwości to projekt, który został zainicjowany przez Biuro Programu „Niepodległa” w pierwszych dniach pandemii w Polsce. Celem jego było dokumentowanie wsparcia, jakim liczne instytucje, firmy czy też prywatne osoby udzielały potrzebującym. Taką małą kronikę mógł dodać każdy, w formie wydarzenia na stronie www.niepodlegla.gov.pl.

mapa z niebieskimi pinezkami

Mapa inicjatyw w Kronice życzliwości

W kronice życzliwości znalazło się prawie 400 wydarzeń o bardzo zróżnicowanym charakterze i wspierających różne grupy społeczne. Jest to opowieść o tym jak cała Polska w czasie epidemii stanęła w gotowości do niesienia pomocy. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, pracownice Młodzieżowych Domów Kultury i bibliotek, a także osoby, które organizowały swoje działania w ramach grup na Facebooku szyły maseczki dla placówek medycznych. Akademie i Politechniki przeorganizowały swoje pracownie i za pomocą drukarek 3D tworzyły przyłbice dla medyków. Liczne restauracje wspierały bezpłatnym, ciepłym posiłkiem pracowników służby zdrowia. Kibice oraz kluby sportowe organizowali zbiórki dzięki którym szpitale i punkty medyczne były zaopatrywane w środki ochrony osobistej oraz w drobne produkty spożywcze.

W „kronice życzliwości” zamieszczono informacje o inicjatywach, które koncentrowały swoje działania na osobach w grupie wysokiego ryzyka. Początkowo były to spontaniczne gesty pomocy najbliższym sąsiadom. Z czasem, wykorzystując media społecznościowe, powstały grupy zrzeszające wolontariuszy gotowych do zrobienia zakupów, wykupienia lekarstw czy wyprowadzenia psa. W odpowiedzi na problem samotności w czasie pandemii poradnie psychologiczne, wspólnoty kościelne oraz fundacje oferowały pomoc w postaci rozmowy telefonicznej.

W czasie pandemii koronawirusa instytucje zrzeszające osoby innej narodowości aktywnie włączały się w lokalne działania. Na kartach Kroniki życzliwości zamieszczono wpis o tym, że uchodźczynie z Czeczenii z Fundacji Kobiety Wędrowne szyły maseczki dla polskich szpitali oraz o grupie Wietnamczyków, która przygotowywała i dostarczała posiłki dla medyków. Udokumentowane zostały także działania wykraczające poza granice kraju. Opisano polskie Siostry Dominikanki, szyjące maseczki dla ubogich na misji w Kamerunie oraz inicjatywę Polonii z Podilsku na Ukrainie, oferującej rozmowy w ramach telefonu wsparcia, a w wolnym czasie szyjącej maseczki dla najbardziej potrzebujących.

Podobnie sto lat temu Polacy jednoczyli się, cho wtedy po to, by na nowo budować wolną, bezpieczną, niepodległą Polskę. W artykułach dostępnych na naszej stronie można znaleźć przykłady na to jak wielkie i pozornie niemożliwe do zrealizowania idee, z ogromnym wysiłkiem wielu Polaków, urzeczywistniały się. Dziś, zjednoczeni na nowo w obliczu pandemii koronawirusa, podjęliśmy trud walki z nieznaną chorobą. Chroniliśmy tych, ktryz potrzebowali pomocy, choć często warunkiem było podjęcie działań, które z pozoru nie miały szans powodzenia.

Dziś, Biuro Programu „Niepodległa” chce podziękować wszystkim osobom, instytucjom oraz firmom, które poświęcając swój czas, a niejednokrotnie własne środki, bezinteresownie niosły pomoc. Dziękujemy także tym, którzy zdecydowali się udokumentować te inicjatywy w Kronice życzliwości. Dzięki temu osoby potrzebujące pomocy, mogły łatwo odnaleźć inicjatywy i uzyskiwać wsparcie, a inni mogli czerpać inspiracje do własnych działań.

Spoglądając na kronikę życzliwości jako na pewną całość, wyraźnie było widać niesamowite pokłady wielkoduszności, wrażliwości i gotowości do niesienia pomocy. Wśród wiadomości budzących niepokój, mnogość inicjatyw zapisanych na kartach Kroniki wzbudzała nadzieję, zgodnie z hasłem „wszystko będzie dobrze”.