Kontrast
Wielkość czcionki

"Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022" - premiera wydawnictwa

28 października 2022 ma swoją premierę „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”! Nowe wydawnictwo jest efektem projektu edukacyjnego realizowanego od ponad dwóch lat. W ręce czytelników zostaje oddane wszechstronne źródło wiedzy o Polsce, Polkach i Polakach. Na 392 stronach zawarto ponad tysiąc kolorowych map, wykresów i diagramów. Egzemplarz Atlasu trafi do każdego publicznego liceum i technikum w Polsce, a dodatkowo prowadzona jest dystrybucja w Księgarni NCK.

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”

Ponad tysiąc map buduje całościowy obraz państwa i społeczeństwa polskiego na początku lat 20. XXI wieku. Atlas podejmuje tematy związane z polityką wewnętrzną i zagraniczną, historią, społeczeństwem, kulturą i gospodarką. Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów: Polska w przestrzeni i czasie; Granice, terytorium, pamięć; Rozwój; Państwo i polityka; Nazewnictwo geograficzne; Polacy za granicą, mniejszości w Polsce; Polska soft power; Tempus calamitatum.

zdjęcie map z wnętrza Atlasu

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”
Fot. BPN

Innowacyjne mapy pozwalają prześledzić proces kształtowania się granic Polski w XX wieku, ale nie tylko. Czytelnicy znajdą do porównania ciekawe fakty o bilansie ostatniej dekady rozwoju ojczyzny na tle państw europejskich, poznają miejsca nawiązujące nazewnictwem do Polski i Polaków nie tylko na innych kontynentach, ale też na innych planetach, i dzięki specjalnym wykresom przeanalizują osiągnięcia wybitnych rodaków w ujęciu czasoprzestrzennym. Na kartach publikacji nie zabrakło odniesienia do współczesnych problemów – zmian wywołanych wojną rosyjsko-ukraińską czy efektów pandemii COVID-19. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych współczesną Polską i jej miejscem w świecie.

Kartograficzny projekt edukacyjny – ciekawe mapy, scenariusze lekcji

Opisy merytoryczne i mapy przygotowano po polsku i po angielsku, dzięki czemu Atlas ma szansę przybliżyć Polskę cudzoziemcom. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym technologiom, treści posiadają wirtualne tłumaczenia na języki: francuski, niemiecki, chiński, hiszpański, ukraiński i rosyjski.

zdjęcie okładki Atlasu

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”
Fot. BPN

Publikacja „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: perspektywa 2022” pod red. Marcina Wojciecha Solarza to efekt projektu edukacyjnego prowadzonego od 2020 roku w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Biura Programu „Niepodległa”. Atlasowi towarzyszą m.in. scenariusze lekcji dostępne na stronie atlas2022.uw.edu.pl. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Za pomoc w dystrybucji Atlasów do publicznych liceów i techników podziękowania kierowane są na ręce Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz szesnastu Kuratoriów Oświaty. Podziękowania składane są także NCK, dzięki któremu egzemplarze atlasu można zakupić w Sklepie online Narodowego Centrum Kultury.

Życzymy miłej lektury!