Kontrast
Wielkość czcionki

Konferencja naukowa „Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie”

22 października rozpoczyna się dwudniowa konferencja naukowa „Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie”. W jej ramach naukowcy z całej Polski będą rozmawiać o różnych regionach w roku 1920, wpływie wojny polsko-bolszewickiej na ich losy, o ludziach, którzy wpłynęli na zmiany na mapie Europy. Dwa dni konferencji transmitowane będą online.

Rok 1920 na Warmii i Mazurach

W roku 2020 przypada setna rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Referaty stanowią punkt wyjścia do refleksji nad atmosferą panującą przed, w trakcie i po zakończeniu głosowania w kontekście międzynarodowym i lokalnym. Szczególnie podkreślona zostanie rola trudnego proces organizowania się ruchu polskiego na Warmii i Mazurach.

program konferencji naukowej z rozpisanymi referatami i ich autorami, na dole pasek ze starymi zdjęciami

Oprócz problematyki plebiscytowej naukowcy przypomną znaczenie wojny polsko-bolszewickiej dla ugruntowania pozycji niepodległej Polski na mapie politycznej powojennej Europy. Pokażą też różne punkty widzenia, jak odbierano działania wojenne w kręgach polityczno-wojskowych, prasie i społeczeństwie i przybliżą, proces odbudowy ziem Rzeczypospolitej zniszczonych przez sześć lat działań wojennych. Program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu Północnego.

Konferencja online

Ze względu na poruszaną problematykę konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie zostało skierowane nie tylko do historyków, ale także przedstawicieli innych dziedzin nauki: politologów, socjologów, prasoznawców, prawników etc. Organizatorzy pragną, by sesja stała się okazją do dyskusji i refleksji nad wciąż aktualnym problemem samostanowienia narodów, który szczególnie mocno uwidocznił się po upadku trzech wielkich imperiów, dominujących w Europie od Kongresu Wiedeńskiego.

Dzień 1 konferencji „Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie”

 

Dzień 2 konferencji „Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie”

 

Na debatę zapraszają: Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dawny Ośrodek Badań Naukowych), Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.