Kontrast
Wielkość czcionki

„Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego” - debata naukowa w rocznicę urodzin Marszałka

5 grudnia 2021, w 154. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, Biuro Programu „Niepodległa” oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zapraszają na wyjątkowe spotkanie poświęcone jubilatowi. Debata naukowa „Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego” będzie miała swoją premierę o godzinie 18:00 na Facebooku Biura Programu „Niepodległa”, kanale YouTube Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz na stronie niepodlegla.gov.pl.

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego

Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w kolejną rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego zapraszają na internetową transmisję debaty o myśli politycznej Marszałka. Debata odbędzie się w zabytkowych wnętrzach domu rodzinnego Piłsudskich – dworku „Milusin”, stanowiącego część kompleksu muzealnego w Sulejówku.

Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego, choć zdaje się wydawać zdezaktualizowana, dziś może być wstępem do poszukiwania odpowiedzi na pytania aktualne dla kolejnych pokoleń Polaków: co nas kształtuje, co nas łączy, o co warto walczyć, po co nam państwo? Analiza życia Piłsudskiego składa się z oceny szeroko opisywanych działań i decyzji i badania idei i spójnej myśli, która za nimi stała. 5 grudnia 2021 o godzinie 18:00 temat podejmą historycy podczas debaty online.

zdjęcie piłsudskiego a obok informacje o debacie na banerze wydarzenia

Tożsamość, sprawiedliwość społeczna, niepodległość i republikanizm

Inspiracją do debaty profesorskiej jest monografia prof. Grzegorza Nowika „Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922”, wydana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w dwóch częściach. Autor podjął się rekonstrukcji myśli politycznej Marszałka nie tylko na podstawie pozostawionych przez niego pism, ale też analizując jego decyzje i zachowania. Myśl polityczna Marszałka, z jej głównymi założeniami: tożsamością, sprawiedliwością społeczną, niepodległością i republikanizmem, jest także ideą przewodnią w narracji muzealnej wystawy stałej „Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935” w Sulejówku.

Profesorowie, podczas debaty, podejmą tematy m.in. minimalizacji zagrożenia zewnętrznego w okresie formowania się granic II Rzeczpospolitej, realizacji koncepcji federacyjnej, formowania ładu wewnętrznego państwa, przygotowywania ustawodawstwa i organizacji wyborów.

zdjęcie dwóch książek i wypisani prelegenci biorący udział w debacie

Uczestnicy debaty

  • prof. Marek Kornat – kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii PAN oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w historii najnowszej, sowietologii, historii dyplomacji II RP oraz polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku.
  • prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej, kieruje zespołem wydającym dokumenty wojny 1918–1920.
  • prof. Janusz Odziemkowski – Przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Zajmuje się badaniem historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, historią polityczną, dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX stulecia, a także historią wojskowości i konfliktów zbrojnych.
  • prof. Karol Olejnik – historyk wojskowości oraz najnowszej historii Polski, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada dzieje Polski w kontekstach narodu, państwowości i kultury ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego.
  • prof. Włodzimierz Suleja – (prowadzący debatę) pracownik naukowy IPN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badacz epoki, w której żył Józef Piłsudski, Polskiej Partii Socjalistycznej i autor wielu rozważań na temat stosunków politycznych na arenie krajowej i międzynarodowej.
  • prof. Mariusz Wołos – wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pracownik Instytutu Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w historii dyplomacji, sowietologii, dziejach II Rzeczypospolitej, historiografii rosyjskiej i polskiej poświęconej wzajemnym relacjom.

Cykl debat jest realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.