Kontrast
Wielkość czcionki

Narodowe Święto Niepodległości - obraz w badaniach NCK

Narodowe Centrum Kultury od 2016 roku bada jak Polacy świętują niepodległość i czy jest to dla nich ważne. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przeprowadzono ogólnopolski sondaż, którego celem było uchwycenie „na gorąco” społecznego obrazu Święta Niepodległości. Wyniki są bardzo optymistyczne!

95% badanych wiedziało,  którą  rocznicę  odzyskania  niepodległości obchodziliśmy w tym roku. 75% osób zadeklarowało, że był to dla nich wyjątkowy dzień, co stanowi  wzrost o 13% w stosunku do badania z 2017 roku. Polacy doskonale wiedzą, jak ważna jest niepodległość i radośnie ją świętują. Dowodzą tego tysiące wydarzeń, które były dodane do kalendarium na naszej stronie.

diagram słupkowy porównujący wartości z 2017 i 2018 roku

Źródło: Materiały NCK

Z badania wynika, że uroczystości organizowane z okazji stulecia odzyskania niepodległości wzmocniły poczucie wspólnoty. 72% Polaków wskazało, że obchody bardziej łączą niż dzielą. Inicjatywy, w których można było uczestniczyć powstawały z inicjatywy osób prywatnych, różnych stowarzyszeń, jak i wielkich organizacji. Zbieraliśmy się w gronie rodzinnym, w naszych lokalnych społecznościach i łączyliśmy się ze wszystkimi rodakami w kraju i za granicą we wspólnych działaniach: biegach, koncertach, czy festynach.

Polacy chętnie brali udział w obchodach Święta Niepodległości. W wydarzeniach zbiorowych uczestniczyło 27% Polaków. To wysoki wynik – w listopadzie 2017 roku odsetek osób, które zadeklarowały, że uczestniczyły w ciągu ostatnich 12 miesięcy w obchodach świąt państwowych i narodowych, wyniósł zaledwie 16%. Wzruszające zdjęcia z realizowanych inicjatyw – jak te z akcji „Niepodległa do hymnu” – dowodzą, jak Polacy realizują potrzebę wspólnego świętowania. Warto podkreślić, że tylko w ten jeden projekt zaangażowało się (wg szacunków MKiDN) ok. 250 tysięcy Polaków w prawie tysiącu miejsc na sześciu kontynentach.

diagram kołowy

Źródło: Materiały NCK

Zdecydowana większość Polaków uważa, że bycie patriotą jest ważne. 58% respondentów zadeklarowało, że 11 listopada odczuwało szczególne emocje. Opisując je najczęściej używali słów: duma, radość, wzruszenie.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Kantar Public tuż po Święcie Niepodległości (w dniach 13-15 listopada). Przeprowadzono je na próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15+ metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Próba była reprezentatywna (kontrolowana ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania). Ogłoszenie pełnego raportu, zawierającego pogłębioną analizę wyników sondażu CATI, badań etnograficznych i analizy treści publikowanych w Internecie, Narodowe Centrum Kultury planuje na początek 2019 roku.