Kontrast
Wielkość czcionki

Niepodległa na Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządowca Biuro Programu „Niepodległa” dziękuje wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom, marszałkom, członkom zarządów powiatów i województw, wszystkim radnym i pracownikom samorządów za pracę na rzecz społeczności lokalnych, a także wspieranie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego!

obrys graficzny ratusza na biskupim tle, a obok życzenia