Kontrast
Wielkość czcionki

Obchody stulecia odzyskania niepodległości w Muzeum Historii Polski

Polskie muzea aktywnie włączają się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele organizuje wystawy i specjalne programy edukacyjne. Muzeum Historii Polski to instytucja powołana w 2006 roku, która prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną, dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć. W tym roku przygotowało bogatą ofertę lekcji muzealnych skierowanych do dzieci i młodzieży, by przybliżyć im wiele aspektów odzyskiwania niepodległości.

litery m h p z podpisem muzeum historii polski

Muzeum Historii Polski dla najmłodszych

Zajęcia przygotowana dla wszystkich grup wiekowych i mają one różne formy. Wyróżnia się lekcja z przedstawieniem „Bohaterski miś” na podstawie książki Bronisławy Ostrowskiej. Historia misia zaczęła się we lwowskiej szwalni w 1910 r., po czym opowiada o jego losach podczas I wojny światowej.

Przedszkolaki mogą uczestniczyć w 30-minutowym spotkaniu „Co to jest niepodległość?”, w trakcie którego mogą porozmawiać o znaczeniu słowa niepodległość i o tym, dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości. Dla nieco starszych dzieci, z klas I-III, przygotowano warsztaty „Niepodległa!”, omawiające podstawowe zagadnienia dotyczące zaborów i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Młodsza młodzież klas IV-V może wybierać z trzech propozycji. Warsztaty „Jak Polska odzyskała niepodległość?” są częścią cyklu „Co historyk ma wspólnego z detektywem?”. Przez przedmioty, dokumenty i inne materiały źródłowe, uczestnicy będą mieli szansę spojrzeć na proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę z perspektywy życia lokalnej społeczności. „Bohaterowie niepodległości” poszukują odpowiedzi na pytanie komu zawdzięczamy niepodległość. Z kolei „11 listopada 1918 r.” to spotkanie o zaborach i procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Muzeum Historii Polski dla młodzieży

Dla młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej, VI-VIII, przygotowano wachlarz możliwości. „Przystanek Niepodległość” to lekcja wykorzystująca film o tym samym tytule. Na warsztatach „Świętujemy niepodległość! O historii święta niepodległości” uczniowie, na podstawie gazet z epoki, odtwarzają historię święta 11 listopada. „Kto za tym stał? – o organizacjach społecznych” opowiadają historię stowarzyszeniach działających na polskich ziemiach koło 1918 roku. Podczas lekcji „Życie codzienne na progu odzyskania niepodległości” młodzież stara się ustalić zadania, które stały przed obywatelami odrodzonego państwa. Ostatnią propozycję stanowi „Wygrany mecz – o klubach sportowych i ich roli w odzyskaniu niepodległości”, gdzie przez wykorzystanie materiałów źródłowych uczniowie mogą poznać kluby sportowe, popularne dyscypliny i rolę organizacji sportowych w procesie odzyskiwania niepodległości.

Okładka folderu "Specjalna Oferta Edukacyjna" Muzeum Historii Pols

materiały ze strony muzhp.pl

Muzeum Historii Polski dla dorosłych

Młodym dorosłym ze szkół ponadpodstawowych dano największy wybór. „Różne armie, wspólna sprawa” to spotkanie w trakcie którego uczniowie poznają sytuację Polaków w czasie I wojny światowej na podstawie pamiętników żołnierzy walczących na różnych frontach. „Z trzech jedna – budowanie nowego państwa” to lekcja, która pochyla się nad wyzwaniem skutecznego połączenia trzech różnych organizmów w jedno stabilne państwo. „Granice Niepodległej” pozwalają poznać koncepcje granic państwa polskiego i skonfrontować je z ówczesną rzeczywistością. „Świadectwa tamtych dni – odzyskanie niepodległości w dziennikach i pamiętnikach” to zajęcia z pogranicza języka polskiego i historii, bazujące na zapisach wspomnień tamtych dni. Oprócz tego dostępne są lekcje opisane w poprzedniej grupie wiekowej: „Świętujemy niepodległość!”, „Kto za tym stał? – o organizacjach społecznych”, „Życie codzienne na progu odzyskania niepodległości” i „Wygrany mecz – o klubach sportowych i ich roli w odzyskaniu niepodległości”.

Na koniec warto wspomnieć o spacerach edukacyjnych. „Śladami 11 listopada” to spacer po Śródmieściu po miejscach, które były świadkami wydarzeń w listopadzie 1918 r. „Niepodległościowy Żoliborz” opowiada o formowaniu się dzielnicy w międzywojniu i osiedlach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ostatni to „Kobiety Niepodległej”, po Śródmieściu Warszawy, śladami miejsc i kobiet, które odcisnęły swój ślad w życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym odrodzonej Polski, np. posłanki Gabrieli Balickiej, fotografki Zofii Chomętowskiej, poetki Kazimiery Iłłakowiczówny czy właścicielki wydawnictwa Janiny Mortkowiczowej.

Szczegóły wydarzeń, ceny i formularz zgłoszeń dostępne są tutaj.