Kontrast
Wielkość czcionki

Trwa zbiórka pamiątek po marynarzach

„Pierwsi marynarze Niepodległej” – taką wystawę przygotowuje Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Zaprasza wszystkich do przekazywania pamiątek na ekspozycję, która przedstawi początki Polskiej Marynarki Wojennej. Planowane otwarcie nastąpi 27 listopada 2018 r.

Obraz przedstawia dwóch marynarzy na tle kilku statków wojennych

Marynarze w porcie w Pińsku, Henryk Uziembło, 1933-1936
Źródło: Oryginał w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Zbierane są dokumenty, zdjęcia, listy, odznaczenia, mundury, gazety, ale też przedmioty osobiste i codziennego użytku żołnierzy oraz elementy wyposażenia okrętów. Będą one uzupełnieniem już pozyskanych eksponatów, jak bandery, czy liczne materiały ikonograficzne.

Marynarkę Polską powołano 28 listopada 1918 roku dekretem marszałka Piłsudskiego w rocznicę bitwy pod Oliwą, choć dostęp do morza Polska uzyskała dopiero w 1920 roku, po traktatach wersalskich. Marynarkę Wojenną zaczęto zatem tworzyć na rzekach Rzeczpospolitej. Bazą stał się port w Modlinie. Utworzono tam polską Flotyllę Wiślaną i pierwszą stocznię, pierwszą szkołę marynarzy oraz Batalion Morski. Później powstała Flotylla Pińska. Obie brały udział w walkach polsko-bolszewickich, a po ich zakończeniu Flotylla Pińska (od 1931 r. jako Flotylla Rzeczna) zaczęła przejmować ciężar ochrony wschodnich granic kraju. Pełniła też na kresach rolę państwowotwórczą, jako pracodawca i ośrodek polskości na Polesiu. Jej historię w II RP kończy wojna obronna w 1939 r.

Plakat o zbiórce pamiątek na wystawę "Pierwsi marynarze Niepodległej"

Plakat o zbiórce pamiątek na wystawę „Pierwsi marynarze Niepodległej”
Źródło: NMM

„W ramach programu „Niepodległa” zdecydowaliśmy się upamiętnić cześć pierwszych – „śródlądowych” marynarzy Niepodległej, bo początki Polskiej Marynarki Wojennej to ciągle mało znany, ale niezwykle istotny dla polskiej tożsamości fragment dziejów odbudowy naszego państwa” powiedział dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego, dr inż. Jerzy Litwin. W ten sposób muzeum zaprasza wszystkich Polaków do współuczestnictwa w tworzeniu wystawy i opowiadaniu historii Polski w 100-lecie niepodległości.