Kontrast
Wielkość czcionki

Podpisanie listu intencyjnego z Polskim Komitetem Olimpijskim

Biuro Programu „Niepodległa” i Polski Komitet Olimpijski podpisały list intencyjny! Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Jan Kowalski, dyrektor Biura, oraz Andrzej Kraśnicki, prezes Komitetu. List intencyjny zapowiada współpracę między dwoma instytucjami, zwłaszcza w kontekście nadchodzących jubileuszów – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku oraz 100. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego (przypadającym na rok 2019). W związku z tym założenia listu będą realizowane w latach 2018-2019 z intencją przedłużenia współpracy na kolejne lata.

prezes PKOl i dyrektor BPN

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnicki (po lewej) oraz dyrektor Biura Programu „Niepodległa”, Jan Kowalski (po prawej). Fot. Szymon Sikora/PKOl

Program Wieloletni „Niepodległa” szczególną wagę przykłada do wartości wyróżniających polską tożsamość: wolności, poszanowania godności i praw człowieka oraz solidarności, zaś jego nadrzędnym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej. Sport w doskonały sposób łączy te trzy wartości i jednoczy Polaków. PKOl realizuje szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym, społecznym oraz kulturalnym, 

Podpisanie listu nastąpiło 7 maja w Centrum Olimpijskim w Warszawie.