Kontrast
Wielkość czcionki

Setna rocznica powołania służb konserwatorskich w stulecie odzyskania niepodległości

Nie tylko niepodległa Polska obchodzi w tym roku setną rocznicę istnienia. Wraz z odradzaniem się państwa powstawały rozmaite instytucje, które także funkcjonują już od wieku – wśród nich są polskie służby konserwatorskie. 

Za datę powołania polskich służb konserwatorskich uznaje się rok 1918, w którym uchwalono Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. Orzeczono w nim, że prawnej ochronie podlegają wszelkie zabytki kultury i sztuki, znajdujące się w granicach Państwa Polskiego, wpisane do inwentarza zabytków sztuki i kultury. Od tamtego momentu rozpoczęła się budowa instytucjonalnych struktur państwowej służby konserwatorskiej. 

Akcja „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich w Polsce”, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Do dzisiaj zawód konserwatora zabytków pełni ważną rolę w wymiarze kulturowym i społecznym. Trudna i mozolna praca ma na celu udokumentowanie i zachowanie w jak najlepszym stanie świadectw przeszłości dla przyszłych pokoleń. Dzięki często niedocenianej pracy konserwatorów możemy się dziś cieszyć wieloma zadbanymi zabytkami, które niejednokrotnie pełnią rolę placówek kulturalnych i centrów edukacyjnych, popularyzując wiedzę o dziedzictwie. Z okazji stulecia powołania służb konserwatorskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa inaugurują obchody tego jubileuszu pod hasłem „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich”. W ramach obchodów 22 listopada 2018 roku odbędzie się konferencja naukowa „100-lecie ochrony dziedzictwa sakralnego w Polsce”, a dzień później, 23 listopada w  Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się ceremonia wręczenia medali i odznak tym, którzy w sposób szczególny swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyli się  ochronie i zachowaniu dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego Polski. Ceremonii towarzyszyć będzie projekcja filmu oraz wystawa „Wizjonerzy” – będziemy mogli dowiedzieć się więcej o najwybitniejszych przedstawicielach polskiej konserwacji: Stanisławie Lorentzu, Janie Zachwatowiczu, Karolu Estreicherze czy Hannie Pieńkowskiej.