Kontrast
Wielkość czcionki

"Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918" - wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Konfrontacja przemian politycznych i społecznych z rozwojem sztuki – to cel wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, która w ten weekend otwarta zostanie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

obraz Adama Bunscha "Karabinowa kula", żołnierze, alegoria kuli w postaci kobiety

Adam Bunsch „Karabinowa kula”, MNW, fot. Krzysztof Wilczyński

Ekspozycja zaprezentuje widzom sztukę na ziemiach polskich tuż przed odzyskaniem niepodległości – zobaczymy dzieła m.in. Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i dziesiątków innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Ukazana zostanie walka o niepodległość Polski, jej głowni aktorzy, uwiecznieni na obrazach i w portretach Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabjańskiego, Władysława Wankie, Leopolda Gottlieba czy Leona Wyczółkowskiego, a także udział polskich artystów w działaniach wojennych i oddany przez nich obraz wojny i walki o niepodległość. 

Specjalną część wystawy poświęcono także wojnie polsko – bolszewickiej i jej prezentacji w sztuce propagandowej. Obejrzymy dzieła poświęcone legionom i Józefowi Piłsudskiemu, obrazy walk, a także powstanie Sejmu w 1919 roku. 

obraz Jacka Malczewskiego przedstawiający Józefa Piłsudskiego

Jacek Malczewski „Portret brygadiera Józefa Piłsudskiego”, MNW, fot. Krzysztof Wilczyński

Wystawa to nie tylko obrazy, lecz także rzeźby, grafiki, fotografie i specjalne prezentacje multimedialne.