Kontrast
Wielkość czcionki

sPOLeCZně. Polsko-czeskie rocznice 1918-2018

Już jutro, w czwartek 6 września, w Pradze ruszy projekt „sPOLeCZně. Polsko-czeskie rocznice 1918-2018“. Do 15 września będzie można wziąć udział w wielu przedsięwzięciach, mających na celu zwrócenie uwagi odbiorców na elementy łączące Polaków i Czechów.

logo projektu

„Historia nas uczy, że bez wolnej Polski nie będzie wolnych Czech a bez wolnych Czech wolnej Polski” – słowa z listu „Ojca Założyciela” Czechosłowacji Tomasza G. Masaryka do Ignacego Paderewskiego są mottem projektu przypominającego wspólne polsko-czeskie rocznice. List został wysłany 6 września 1918 roku, a dokładnie 100 lat później, w rocznicę nadania listu, rozpoczyna się tydzień polsko-czeski nad Wełtawą.

W 2018 roku mija jednak wiele rocznic ważnych zarówno dla Polaków jak i dla Czechów. W lecie upłynęło także 40 lat od nawiązania współpracy pomiędzy środowiskami opozycji antykomunistycznej obu krajów. Czesi i Polacy byli pod tym względem prekursorami współpracy ruchów dysydenckich w krajach bloku sowieckiego. 8 września obchodzić będziemy 50-tą rocznicę samospalenia w Warszawie Ryszarda Siwca, który zaprotestował przeciwko okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego, a 15 września upłynie sto lat od wspólnego wystąpienia Masaryka i Paderewskiego w Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie przemawiali razem w imieniu „uciśnionych narodów Europy Środkowej”. Na te momenty we wspólnej historii Polski i Czech zwraca uwagę Maciej Ruczaj z Instytutu Polskiego w Pradze, który wspólnie z Czeskim Centrum we Warszawie jest inicjatorem projektu.

Projekt rozpocznie się 6 września wernisażem dwóch wystaw. Jedna z nich poświęcona jest Czechom w polskich komiksach i Polakom w komiksach czeskich, druga – designowi lat 60. w Polsce i Czechosłowacji.

W poniedziałek 10 września o godz. 16 przed kościołem św. Ludmiły w Pradze odbędzie się wernisaż plenerowej wystawy o stosunkach polsko-czeskich 1968-2018. Godzinę później wystartuje wieczór filmowo-dyskusyjny poświęcony Ryszardowi Siwcowi, Sándorowi Bauerowi i Janowi Palachowi. W kolejnych dniach zaplanowano koncerty, pokazy filmowe i konferencję naukową. Kulminacją projektu będzie uroczysty koncert w Klasztorze św. Agnieszki Czeskiej.

Ponadto przewidziano też wydanie specjalnego dodatku do tygodnika Týdeník Echo poświęcony 100. polsko-czeskiej rocznicy i polskie programy w radiu ČRo Vltava.

Dokładny program projektu „sPOLeCZně. Polsko-czeskie rocznice 1918-2018“ można znaleźć na stronie Polskiego Instytutu w Pradze.

 

Patronat:

Ministrów spraw zagranicznych RP oraz Republiki Czeskiej
Marszałków Sejmu RP oraz Republiki Czeskiej

 

Partnerzy:

Czeskie Centra, Česko-polské fórum/Forum Polsko-Czeskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Ambasada RP w Republice Czeskiej, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Węgierski w Pradze, Gmina miejska Praga 2, ČRo – Vltava, Muzeum Narodowe, Galeria Narodowa, 3kino, Firłej, Mladí ladí jazz, Centrum Pant, Echo24.cz