Kontrast
Wielkość czcionki

Warsztaty dla pracowników kultury i NGO

Zapraszamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwojowych dotyczących przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania zespołem oraz budowaniu partnerstw.  

WARSZTAT „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu liderów kultury”

10 grudnia  2019, w godz. 9.30-16.30, Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Inicjatyw Społecznych, ul. Bracka 25 w Warszawie

Działalność w organizacjach kultury i praca z ludźmi może sprawiać dużo satysfakcji, nadawać sens i sprzyjać rozwojowi osobistemu. Jest to także rodzaj pracy, w której łatwo się wypalić, zatracić równowagę pomiędzy tym co „prywatne”, a co „zawodowe”. Żeby dobrze i skutecznie współpracować z innymi, osiągać zamierzone cele i znajdować w tym satysfakcję należy potrafić zadbać najpierw o siebie i swoją higienę pracy. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki na podstawie refleksji nad swoim rozwojem zawodowym w organizacjach kultury i swoim dobrostanem wzmocnią kompetencje pracy z innymi.

Rejestracja

Prowadzenie: Joanna Grandzicka

Informacja o kwalifikacji do udziału w warsztatach będzie przesyłana drogą mailową.

 

Warsztat „Gry w edukacji – Warsztaty dla animatorów”

13 grudnia 2019, w godz. 9.00-16.00, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Duża popularność gier wymaga coraz lepszego przygotowania merytorycznego osób z nimi pracujących. Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu wykorzystania gier w kontekście działań edukacyjnych i animacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się jakie typy gier występują, jak można je klasyfikować oraz jak dopasować gry do odmiennych projektów. W trakcie szkolenia stworzone zostaną indywidualne plany wykorzystania gier w działaniach uczestników. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, animatorów, edukatorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką gier edukacyjnych.

Rejestracja

Prowadzenie: Marcin Mitzner

ludzie wokół stołu odbijają pieczątkami odbitki odezwy tymczasowego rządu ludowego

fot. Marcin Kontraktewicz / BPN

 

WARSZTAT „Budowanie partnerstw w oparciu o wspólne cele i wartości”

20 grudnia 2019, w godz. 9.30-17.30, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Skuteczna i efektywna współpraca partnerska wymaga zaangażowania i współodpowiedzialności od wszystkich partnerów. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodami umożliwiającymi wypracowanie wspólnych celów i planu działania oraz  rozpoznawanie zasobów partnerskich i sposobów ich wykorzystania. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli również okazję poznać techniki umożliwiające głębokie słuchanie potrzeb i celów każdego z partnerów oraz radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach.

Rejestracja

Prowadzenie: Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

Informacja o kwalifikacji do udziału w warsztatach będzie przesyłana drogą mailową.

 

WARSZTAT „Różnorodność w instytucjach kultury”

18 grudnia 2019, w godz. 9.30 -16.30, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania zespołem, uwzględniającymi różnorodność grupy. Właściwe rozpoznanie  talentów, ról i tożsamości członków zespołu stanowi podstawę do wypracowania modelu skutecznej współpracy zespołowej. W trakcie spotkania uczestnicy poznają elementy Desing Thinkig, umożliwiające efektywne włączenie nowych osób w struktury zespołu. Każdy uczestnik będzie miał również możliwość zaplanowania działań wdrożeniowych, które umożliwią mu wykorzystanie wiedzy zdobytej na warsztacie w praktyce.

Rejestracja

Prowadzenie: Małgorzata Jasnoch, Ada Radziwon

 

Szczegółowe informacje o warsztatach:  oraz tel. 22 18 22 605.