Kontrast
Wielkość czcionki

Warsztaty dla pracowników kultury i NGO

Zapraszamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwojowych dotyczących przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania zespołem oraz budowaniu partnerstw.  

WARSZTAT „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu liderów kultury”

10 grudnia  2019, w godz. 9.30-16.30, Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Inicjatyw Społecznych, ul. Bracka 25 w Warszawie

Działalność w organizacjach kultury i praca z ludźmi może sprawiać dużo satysfakcji, nadawać sens i sprzyjać rozwojowi osobistemu. Jest to także rodzaj pracy, w której łatwo się wypalić, zatracić równowagę pomiędzy tym co „prywatne”, a co „zawodowe”. Żeby dobrze i skutecznie współpracować z innymi, osiągać zamierzone cele i znajdować w tym satysfakcję należy potrafić zadbać najpierw o siebie i swoją higienę pracy. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki na podstawie refleksji nad swoim rozwojem zawodowym w organizacjach kultury i swoim dobrostanem wzmocnią kompetencje pracy z innymi.

Rejestracja

Prowadzenie:

Joanna Grandzicka

Informacja o kwalifikacji do udziału w warsztatach będzie przesyłana drogą mailową.

 

WARSZTAT „Budowanie partnerstw w oparciu o wspólne cele i wartości”

20 grudnia 2019, w godz. 9.30-17.30, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Skuteczna i efektywna współpraca partnerska wymaga zaangażowania i współodpowiedzialności od wszystkich partnerów. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodami umożliwiającymi wypracowanie wspólnych celów i planu działania oraz  rozpoznawanie zasobów partnerskich i sposobów ich wykorzystania. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli również okazję poznać techniki umożliwiające głębokie słuchanie potrzeb i celów każdego z partnerów oraz radzenie sobie w konfliktowych sytuacjach.

Rejestracja

Prowadzenie: Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

Informacja o kwalifikacji do udziału w warsztatach będzie przesyłana drogą mailową.

 

WARSZTAT „Różnorodność w instytucjach kultury”

18 grudnia 2019, w godz. 9.30 -16.30, Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania zespołem, uwzględniającymi różnorodność grupy. Właściwe rozpoznanie  talentów, ról i tożsamości członków zespołu stanowi podstawę do wypracowania modelu skutecznej współpracy zespołowej. W trakcie spotkania uczestnicy poznają elementy Desing Thinkig, umożliwiające efektywne włączenie nowych osób                w struktury zespołu. Każdy uczestnik będzie miał również możliwość zaplanowania działań wdrożeniowych, które umożliwią mu wykorzystanie wiedzy zdobytej na warsztacie w praktyce.

Rejestracja

Prowadzenie:

Małgorzata Jasnoch, Ada Radziwon

 

Szczegółowe informacje o warsztatach: szkolenia@niepodlegla.gov.pl oraz tel. 22 18 22 605.