Kontrast
Wielkość czcionki

Wyniki naboru w programie dotacyjnym "Niepodległa"

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza:

wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” w roku 2019. W sumie złożono 2079 wniosków. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 967, a NGO – 1112.

Dofinansowanie otrzymało 140 wnioskodawców – 46 samorządowych i 94 NGO. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów wyniosła 8 milionów złotych. Poszczególne projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości od 10 tysięcy zł do 100 tysięcy złotych.

Wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” w roku 2019

Instytucje, które otrzymały dofinansowanie, są zobowiązane do wypełnienia załączonej tabeli  i odesłania jej do 31.05.2019.

przy stole osoby lepiące kotyliony z przygotowanych elementów

fot. Kamila Szuba / BPN