Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa #BezPrzedawNIEnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Programu „Niepodległa” i Pałac Saski sp. z o.o. zapraszają na wystawę #BezPrzedawNIEnia. Skupia się ona na zniszczeniach w krajobrazie miast, zestawiając zdjęcia przed i po działaniach wojennych. Ekspozycję w druku soczewkowym można oglądać do 20 września 2022.

Wystawa #BezPrzedawNIEnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie

83 lata po wybuchu drugiej wojny światowej czcimy pamięć ofiar i bohaterów, wspominamy to, co jako naród utraciliśmy i to, czego nie było dane nam poznać. Wystawa #BezPrzedawNIEnia eksponowana jest w Warszawie, w miejscu symbolicznym – na ogrodzeniu, za którym rusza odbudowa zniszczonego w 1944 roku Pałacu Saskiego. Wszystkie teksty dostępne są po polsku i po angielsku. Ekspozycja jest dostępna od 2 do 20 września 2022.

Zmiana granic po II wojnie światowej sprawiła, że na ziemiach polskich znalazły się setki zrujnowanych miast i wsi nie wchodzących przed wojną w obszar II RP. Na wystawie #BezPrzedawNIEnia zaprezentowano kadry z Warszawy, Lublina czy Wodzisławia Śląskiego, a dopełniają je widoki z Kołobrzegu, Malborka czy Wrocławia. Wszystkie te miejscowości trzeba było podnieść z ruin – procesy odbudowy trwają od prawie 80 lat. Plansze wydrukowano w technice druku soczewkowego. Patrząc na tę samą plansze można zobaczyć jednocześnie widok sprzed wojny i po zniszczeniach – wystarczy delikatnie zmienić punkt patrzenia.

banerek z ruinami i logo

Ziemie polskie po II wojnie światowej – potrzeba odbudowy

W każdym regionie dzisiejszej Polski można odnaleźć ślady II wojny światowej. Wystawa #BezPrzedawNIEnia siłą obrazu opowiada o skali wyzwań, z którymi mierzyli się nasi przodkowie. Zaprezentowano na niej te same miejsca w epoce międzywojnia i tuż po II wojnie światowej, a całość uzupełniają wiersze i wspomnienia naocznych świadków zbrodni dokonanych na polskim dziedzictwie narodowym. Gdy w 1939 roku Polska została napadnięta, zarówno Niemcy jak i Rosja rozpoczęły rabunek dzieł sztuki. Wagony pełne cennych książek, eksponatów muzealnych, instalacji przemysłowych, depozytów bankowych, elementów wyposażenia domów, świątyń i innych artefaktów wywożono z terenów zajętych ziem. Większość z nich nigdy nie została odnaleziona.

Dalsze straty wynikły z przesuwających się frontów, które nie oszczędzały budynków – wysadzanie strategicznej infrastruktury, wzniecanie pożarów, działania toczone w uliczkach miejskiej zabudowy, ostrzały artyleryjskie i naloty zastąpiły dotychczasowe krajobrazy miast i miasteczek hałdami gruzów. Do tego wszystkiego dołożyła się także polityka nienawiści wobec wroga, która motywowała do zniszczeń miejsc-symboli i pomników, których nie da się wyjaśnić motywami wojskowymi.

banerek z ruinami i logo

Wystawa #BezPrzedawNIEnia składa się z 26 plansz. Przygotowano także jej wersję do pobrania w formacie do druku i/lub Internetu – jest ona dostępna na stronie niepodlegla.gov.pl w zakładce „O niepodległej”.

Wystawa powstała we współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Programu „Niepodległa” i Pałac Saski sp. z o.o.