Kontrast
Wielkość czcionki

XVI Zjazd ZHR z niepodległościowymi akcentami

W dniach 13-15.04.2018 r. w Warszawie, w „Sali pod Kopułą” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, odbywa się XVI Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jest on najwyższą władzą Związku i gromadzi się raz na dwa lata. Tegoroczny jest powiązany z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zjazd rozpoczęła msza święta w Kościele na Pl. Trzech Krzyży. Następnie otwarte zostały obrady, które rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości i wręczenie odznaczeń. Jednym z przemawiających był Wojciech Kirejczyk, Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”. Nasz przedstawiciel mówił o tym, że powstanie harcerstwa ponad 100 lat temu nierozerwalnie łączy się z dążeniem Polaków do odbudowy niepodległego państwa polskiego, a gdy granice dopiero co odrodzonej Rzeczypospolitej były w zagrożone nawałą bolszewicką, w szeregi Wojska Polskiego stanęła zdecydowana większość członków ruchu harcerskiego. Dodawał, że na przestrzeni kolejnych stu lat od odzyskania niepodległości, harcerki i harcerze wielokrotnie dawali przykład służby Bogu, Polsce i bliźnim – działając na przeróżnych polach, zgodnie ze swoimi talentami i aktualnymi potrzebami.

Kolejne dwa dni będą poświęcone sprawom organizacyjnym Związku.

W stolicy spotyka się ponad 300 instruktorek i instruktorów ZHR. Harcerze wybierają na nim swoje nowe władze, decydują o sprawach ideowych, programowych i strukturalnych organizacji. Jednocześnie przedstawiają sprawozdania, podsumowania zespołów i pełnomocników Naczelnictwa oraz ważniejsze zrealizowane projekty. W ten sposób o wytyczają kurs na kolejne lata działalności.

Obóz skautowy. Widoczni skauci i rozbite namioty.

Legiony na froncie wschodnim nad Styrem – Legionowo w 1916 roku. Obóz skautowy.
Zbiory NAC online

ZHR nawiązuje bezpośrednio do tradycji skautingu polskiego, powstałego w 1911 r. i do wojennej historii organizacji podziemnych: Szarych Szeregów i Hufców Polskich, a także do niezależnego harcerstwa powojennego. Związek  powołano 25 lutego 1989 w kościele św. Zygmunta w Warszawie. W tym jubileuszowym dla Polski roku warto przypominać niezłomną służbę Ojczyźnie harcerzy i harcerek, jak i ich wyjątkową rolę  w odzyskiwaniu niepodległości przed stu laty.