Kontrast
Wielkość czcionki

Weź udział w Kongresie

KONGRES NIEPODLEGŁA ODBĘDZIE SIĘ 11 – 12 STYCZNIA 2023 ROKU. LOKALIZACJĘ OGŁOSIMY WKRÓTCE.

Zapraszamy na ogólnopolski kongres podsumowujący obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, a także wyznaczający kierunki działań edukacyjnych i popularyzatorskich włączających Polaków we wspólne świętowanie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Potrzeba wspólnego świętowania takich rocznic jest w społeczeństwie bardzo silna, a potrzebę manifestowania przynależności do wspólnoty zwiększyły jeszcze bieżące wydarzenia międzynarodowe, które przypominają o tym, jak wielką wartością jest niepodległość.

Kongres Niepodległa będzie okazją do dyskusji o potrzebach i pomysłach na nowoczesną i odpowiadającą na zapotrzebowanie społeczne, ofertę kulturalno-edukacyjną dla mieszkańców Polski. Spotkanie w gronie ekspertów ze świata kultury, edukacji oraz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych  pozwoli na skonfrontowanie różnych wizji i propozycji dotyczących promocji Polski i polskiej kultury za granicą.

W trakcie kongresu odbędą się sesje plenarne i dyskusje panelowe w ramach czterech ścieżek tematycznych:

Ścieżka A: Dziedzictwo i jego rola w budowaniu pamięci historycznej

Ścieżka B: Nowoczesna edukacja do uczestnictwa w kulturze

Ścieżka C: Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz kultury i dziedzictwa

Ścieżka D: Budowa i promocja wizerunku Polski za granicą


Program Kongresu Niepodległa

Wśród uczestników debat nie zabraknie osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki kulturalnej i kierunków jej finansowania na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, a także specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją projektów i wydarzeń włączających Polaków we wspólne świętowanie. Do udziału w dyskusjach zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowców, mecenasów kultury oraz media.

Program Kongresu Niepodległa


Prelegenci

Wydarzeniu towarzyszyć będzie m.in. wieczorna gala, podczas której wymienimy się z realizatorami i współorganizatorami najciekawszych projektów i wydarzeń wpisujących się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości doświadczeniami w mniej zobowiązującej atmosferze.


Udział w Kongresie jest BEZPŁATNY.

Koszty dojazdu i/lub noclegu pokrywa uczestnik.

Aby wziąć udział w Kongresie należy wypełnić zamieszczony poniżej FORMULARZ.  Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

Formularz rejestracyjny

FAQ

Aby wziąć udział w Kongresie Niepodległa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na tej stronie powyżej i poczekać na informację zwrotną od Organizatora. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zostanie wysłana informacja o rejestracji. WAŻNE: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja uczestników Kongresu Niepodległa ruszyła we wrześniu 2022 r. i będzie prowadzona do wyczerpania miejsc. Dlatego warto zarejestrować swój udział w Kongresie Niepodległa jak najszybciej.

Tak. Można wziąć udział w jednym, wybranym dniu Kongresu Niepodległa. Wystarczy to zaznaczyć w odpowiednim punkcie formularza rejestracyjnego.

Nie. Udział w Kongresie Niepodległa i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny. Organizator nie ponosi jednak kosztów transportu  oraz noclegów.

Nie. Organizator nie zapewnia i nie organizuje noclegów ani transportu.