Kontrast
Wielkość czcionki

Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski - wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie

„Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski” to wystawa dedykowana jednemu z najczęściej cytowanych polskich uczonych, badaczowi kultur, którego dorobek jest nieoceniony dla globalnej humanistyki.

Bronisław Piłsudski badał nie tylko społeczności egzotyczne, jak kultury aborygeńskie na Sachalinie i Hokkaido, lecz także rodzimych górali tatrzańskich. Był żarliwym patriotą, dlatego też w stulecie jego śmierci śmierci i w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentowana zostanie specjalna wystawa, która ma przypomnieć fenomen tego niezwykłego człowieka, zesłańca, etnografa z przypadku i muzealnika.

czarno-białe zdjęcie portretowe mężczyzny

Na wystawie zobaczymy znaczącą część jego wizualnego dorobku: fotografie utrwalające Ajnów i ich zwyczaje, przedmioty codziennego użytku z okręgu Nibutani-Biratori na Hokkaido, gdzie najstarszy z braci Piłsudskich prowadził badania i tworzył kolekcję, a także związany z góralami zbiór etnograficzny z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Ukazuje ślady „ginących kultur” – polski uczony dostrzegał ich wyjątkowość i odrębność, nie tracąc przy tym ludzkiego podejścia. Nie widział w ich przedstawicielach jedynie obiektów badań, przede wszystkim zobaczył w nich ajnów – ludzi.

stare zdjęcie ludzi na wsi

Wystawie towarzyszy pierwsza tak obszerna publikacja poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu (240 stron, ponad 260 ilustracji) w języku polskim i angielskim, z tekstami najwybitniejszych specjalistów zajmujących się spuścizną po etnografie, zarówno z Japonii (prof. Kōichi Inoue, prof. Kazuhiko Sawada), jak i z Polski (prof. Alfred F. Majewicz).