Kontrast
Wielkość czcionki

„Dziękujemy Ślązakom”. Ogólnopolska kampania na 100-lecie powstań śląskich

W związku z obchodami 100-lecia powstań śląskich Muzeum Śląskie w Katowicach prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną „Dziękujemy Ślązakom”. Celem kampanii jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym i miały ogromny wpływ na historię Polski pierwszej połowy XX wieku.

Poziom wiedzy Polaków na temat powstań śląskich jest wciąż niski. Jak wykazały badania przeprowadzone w maju tego roku na próbie ogólnopolskiej znajomość zagadnień związanych z trzema powstaniami śląskimi jest niewielka a do tego osoby, które deklarują znajomość wydarzeń związanych z powstaniami śląskimi mają raczej wiedzę powierzchowną: rzadko potrafią podać poprawnie liczbę powstań, ich daty, a także przyczyny i skutki. Słabo kojarzone i rzadko rozpoznawane są także ważne postaci związane z powstaniami śląskimi. Dlatego też Muzeum Śląskie zdecydowało o rozpoczęciu specjalnej kampanii informacyjnej. Jej istotną częścią są spoty wideo, emitowane od 2 września 2019 roku w różnych kanałach telewizyjnych, na platformach VOD oraz w internecie. Pokazują one wpływ przyłączenia części Górnego Śląska na rozwój niepodległej Polski.

W spocie często słyszymy o Ślązakach – chodzi jednak nie tylko o powstańców śląskich, ale także o działaczy z różnych stron ówczesnej sceny politycznej, uczestników plebiscytu, głosujących za przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski, a także zwykłych mieszkańców regionu, w tym kobiety, które podejmowały wysiłek utrzymania rodzin pod nieobecność walczących w powstaniu mężczyzn. W powstaniach brali udział przede wszystkim prości ludzie, których zaangażowanie i determinacja doprowadziły do istotnych przemian politycznych.

kadr ze spotu o rocznicy Powstań Śląskich

Oprócz spotu zapraszamy także do odwiedzenia strony http://powstaniaslaskie.muzeumslaskie.pl. Prezentuje ona wystawy znajdujące się w Muzeum Śląskim (takie jak „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” oraz „Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku”), wydawnictwa oraz zbiory muzealne dotyczące powstań śląskich, eksponaty, fotografie, dokumenty czy plakaty plebiscytowe. Zachęca także do uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych proponowanych zarówno uczestnikom indywidualnym, jak i grupowym. Jednym z nich jest pierwszy na Śląsku muzealny pokój zagadek „Skrytka powstańców”, który poprzez zabawę pozwala poznać i zapamiętać fakty historyczne związane z powstaniami.

Kampania jest realizowana dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Jest to jedna z wielu inicjatyw podejmowanych przez Muzeum Śląskie w celu prezentowania historii i znaczenia powstań śląskich.