Kontrast
Wielkość czcionki

Zapraszamy na jubileuszową edycję Europejskich Dni Dziedzictwa!

Pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” będziemy obchodzić w tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa. Jubileuszowa, bo już 30. edycja wydarzenia odbędzie się jak zawsze w 2 i 3 weekend września, czyli w dniach 10-11 i 17-18 września.

Tegoroczne hasło nawiązuje do źródeł więzi społecznych, którymi jest komunikacja – a dzięki niej możliwość przekazywania myśli i wiedzy. To też narzędzie do nawiązania połączenia z członkami wspólnoty. Przez wieki człowiek doskonalił różne metody porozumiewania się – za pomocą mowy, pisma, sygnałów, szyfrów czy systemy łączności. Komunikacja to jednak dużo więcej niż codzienne rozmowy. To też zabytki techniki – telegraf, telefon, kolej, szlaki handlowe, balon i dużo więcej.

Komunikacja pomaga w budowaniu poczucia przynależności do grupy i buduje własną tożsamość i pomaga się identyfikować z kulturą, wspólnotą, miejscem, krajem i społecznością. To jednak przemija, ale pozostawia solidny fundament w postaci dziedzictwa – historii i kultury. To dziedzictwo łączy nas z wielopokoleniową wspólnotą, skupioną wokół tych samych wartości i łączy pokolenia. Dlatego ważne jest jego pielęgnowanie i dalsze utrwalanie jako nośnika kultury.

plakat wydarzenia

Co roku EDD organizowane są pod innym hasłem przewodnim, które łączy wszystkie wydarzenia w kraju, zawsze jednak wydarzenia są bezpłatne. W ramach EDD w całym kraju odbywają się liczne imprezy, a znaleźć interesujące nas konkretne aktywności można w wyszukiwarce na stronie EDD. Wyniki można też wyszukiwać po lokalizacji wpisując wybrane województwo lub miasto.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie. Polska jest jednym pięćdziesięciu krajów biorącym udział w akcji, a dołączyła do niej w 1993 roku. Myślą przewodnią tego święta jest angażowanie europejskiej społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym, prezentowanie jego różnorodności i wzmacnianie dialogu międzykulturowego.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna oraz uwrażliwianie na problematykę ochrony zabytków. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Szczegółowy program tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa można znaleźć na stronie  EDD oraz na Facebooku.