Kontrast
Wielkość czcionki

"Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta" wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi

W łódzkim Muzeum Sztuki można oglądać wystawę poświęconą pracom Debory Vogel – znanej teoretyczki sztuki. Była przyjaciółką Witkacego, który ponoć namalował jej portret oraz narzeczoną Brunona Schulza – z którym nie wzięła jednak ślubu ze względu na sprzeciw jej rodziny. Była znawczynią kubizmu i konstruktywizmu, krytykiem sztuki i literatury.

Debora Vogel, szkic autorstwa S.I.Witkiewicza

Debora Vogel, szkic autorstwa S.I.Witkiewicza

Debora Vogel

Debora Vogel urodziła się w galicyjskiej inteligenckiej rodzinie żydowskiej. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym miasteczku Bursztyn, następnie mieszkała w Wiedniu i we Lwowie, otrzymując na tamtejszym uniwersytecie doktorat z filozofii. Była pisarką i teoretyczką sztuki, tworzącą głównie w jidysz, a także po polsku i – rzadziej – hebrajsku. Współpracowała z czasopismami zarówno żydowskimi (chociażby „Chwila”, „Nasza opinia”), jak i polskimi („Sygnały”, „Wiadomości Literackie”). Jej twórczość literacka często była odpowiednikiem malarskiego kubizmu bądź geometrycznej abstrakcji.

Marek Włodarski, ilustracja z książki Debory Vogel Akacje kwitną, 1935 (4)

Marek Włodarski, ilustracja z książki Debory Vogel Akacje kwitną, 1935 (4)

Debora Vogel – twórczość

Wyrastające z koncepcji teoretycznych wiersze zawierały opisy figur i brył dla stworzenia melancholijnego nastroju, wrażenia nudy i apatii. Ciekawym zabiegiem stosowanym przez Vogel był także odpowiednik techniki kolażu: w swoich wierszach umieszczała fragmenty reklam i ogłoszeń. Zawarte w tytule wystawy „montaże” odnosiły się natomiast do jej prozy poetyckiej. Aby poznać bliżej tę autorską technikę, w której zniesiona jest hierarchia rzeczy, a postacie są anonimowe, wystarczy odwiedzić wystawę w łódzkim Muzeum Sztuki.

Marek Włodarski, Fotomontaż, kolaż, 1927 r., kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Marek Włodarski, Fotomontaż, kolaż, 1927 r., kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Ekspozycja, będąca zbiorem prac korespondujących z popularną ikonosferą przedwojennego Lwowa – pełnego reklam, rodzącej się komercji, prezentuje związki koncepcji Vogel z praktykami artystów awangardowych tego okresu, m.in. z twórczością lwowskiej grupy artes. Dokumentalne fotografie tego miasta, zestawione z jego współczesnymi wizerunkami, pokażą widzom jak aktualne są nadal refleksje teoretyczne artystki.

Gdzie: ms2, Ogrodowa 19, Łódź
Kiedy: 27 października 2017 – luty 2018

Wystawa odbywa się w ramach Roku Awangardy, będącego częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.