Kontrast
Wielkość czcionki

“Na Śląsku gore” – rekonstrukcja historyczna Powstań Śląskich online

Jeżeli nie można pójść na rekonstrukcję historyczną, rekonstrukcja może przyjść do nas. Instytut Śląski zaprasza do obejrzenia “Na Śląsku gore” – odtworzenia walk pod Górą Św. Anny z 1921 roku bez wychodzenia z domu. Czarno-białej rekonstrukcji towarzyszy barwny komentarz artystów biorących udział w wydarzeniu, którzy przybliżają m.in. oglądane w filmie mundury i uzbrojenie.

Góra Św. Anny 1921

5 grudnia 2020, w pobliżu wsi Oleszka pod Górą św. Anny, Instytut Śląski zorganizował inscenizację powstańczą przedstawiającą walki, jakie toczyły się w tych okolicach w maju 1921, podczas III Powstania Śląskiego. O profesjonalną oprawę zadbały grupy rekonstrukcyjne, które przybyły m.in. z Poznania, Kielc i Rzeszowa. Rekonstruktorzy opowiadają o wykorzystywanych rekwizytach i ubiorach. Przeszłość z teraźniejszością połączyło także upamiętnione w filmie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległego pod Górą św. Anny powstańca śląskiego, kadeta kaprala Karola Chodkiewicza.
Instytut Śląski stara się regularnie przybliżać historię powstań na Opolszczyźnie. Przed rokiem podobne widowisko miało miejsce na opolskim rynku, jednak ze względu na trwającą pandemię, tegoroczna rekonstrukcja przygotowana została w bezpiecznej odległości od terenów zamieszkałych, bez udziału widowni, a całość wydarzenia została sfilmowana i udostępniona na stronie Instytutu Śląskiego.
 
Film zrealizowany w ramach projektu „Ślązacy dla Niepodległej. Już plebiscyt tu nadchodzi” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.