Kontrast
Wielkość czcionki

Biuro Programu „Niepodległa” włącza się w obchody 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz 40 rocznicy wizyty Jana Pawła II

Biuro Programu „Niepodległa” włącza się w przygotowania obchodów 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz 40 rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce.

zdjęcie tłumu na koncercie i powiewającej polskiej flagi

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu, fot. Tomasz Tołłoczko/Biuro Programu „Niepodległa”

Wielki multimedialny koncert na Placu Piłsudskiego w Warszawie, cykl koncertów plenerowych w ośmiu miastach oraz szereg wielkoformatowych wystaw fotograficznych na dworcach kolejowych w wybranych miastach – to główne wydarzenia kulturalne towarzyszące obchodom rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych został Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

4 czerwca 1989 i pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Obie rocznice upamiętniają ważne wydarzenia, które mają ogromne znaczenie dla procesu odbudowy wolnej i niepodległej Polski. Jednocześnie, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa”, rocznice takie wymagają upamiętnienia nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnym i regionalnym.

2 czerwca 2019 koncert na placu Piłsudskiego

Głównym projektem Biura przygotowanym na pierwszy weekend czerwca 2019 roku jest wspólny koncert upamiętniający dwie bardzo ważnie dla Polaków rocznice. W niedzielę, 2 czerwca, w miejscu symbolicznym, na placu Piłsudskiego w Warszawie, zorganizowany zostanie wielki multimedialny koncert, w którym wezmą udział polscy artyści. Zaśpiewają utwory bliskie sercom Polaków. Biuro planuje również transmisję koncertu zarówno na antenach telewizyjnych, jak i radiowych, tak aby wydarzenie mogło dotrzeć do wszystkich Polaków.

Biuro „Niepodległa” planuje – wzorem obchodów stulecia odzyskania niepodległości – przygotować szereg własnych przedsięwzięć upamiętniających te wydarzenia oraz blisko współpracować z instytucjami naturalnie powiązanymi z poszczególnymi rocznicami.

Obchody rocznicy 4 czerwca – pierwszych wolnych wyborów do Sejmu

Wybory do Parlamentu RP z 4 czerwca 1989 roku były prawdziwie demokratycznymi w przypadku wyborów do Senatu RP i jest naturalnym, że właśnie ta instytucja koordynuje większość działań związanych z tą, jakże ważną dla Polaków, rocznicą. Biuro Programu „Niepodległa” będzie współpracowało z Kancelarią Senatu w zakresie organizacji i promocji zaplanowanych przedsięwzięć.

Jan Paweł II po raz pierwszy w Polsce – upamiętnienie podróży apostolskiej

Rocznica wizyty Jana Pawła II upamiętniona zostanie dodatkowo cyklem plenerowych koncertów fortepianowych w ośmiu miastach, które w 1979 r. odwiedził Jan Paweł II oraz szeregiem wystaw „Polski Album Rodzinny: Wielka Pielgrzymka” prezentujących zdjęcia Polaków z Papieżem Polakiem, eksponowanej w formie wielkoformatowych wydruków na dworcach PKP w miastach, które odwiedził papież Polak w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Częścią kampanii społecznej przypominającej społeczeństwu to niezwykle ważne wydarzenie, mające istotny wpływ na kolejne pokolenia Polaków, będzie również oparty na materiałach archiwalnych film dokumentalny, który powstaje we współpracy z Telewizją Polską.