Kontrast
Wielkość czcionki

Dodatkowy nabór w programie dotacyjnym „Niepodległa 2018” dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych

Do 28 września, do 15:59 samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. Zadania mogą być realizowane między 1 października a 20 listopada 2018 r. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł brutto.

Na wnioski złożone przez platformę Witkac.pl czekamy do 28 września 2018 roku do godziny 15.59.

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne;
2) wystawy wraz z katalogami;
3) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
4) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
5) murale;
6) publikacje (w formie książki drukowanej lub e-booka).

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku wynosi 4 mln zł.

Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć w zakładce Dotacje na naszej stronie.