Kontrast
Wielkość czcionki

Poeci o poetach - polskie wiersze 1918-2018 w cyklu FINA

„Szczęśliwy naród, który ma poetę… Polskie wiersze 1918-2018” to wyjątkowy projekt Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, który powstał z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W serii etiud filmowych współcześni poeci i krytycy przedstawiają wybrane przez siebie wiersze i sylwetki artystów sprzed lat. Filmową interpretację poezji przygotowali studenci i absolwenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Kolejne odcinku cyklu są udostępniane na portalu Ninateka.

Szczęśliwy naród, który ma poetę

Cykl pokazuje poezję jako żywą rozmowę tych co byli z tymi co są. Najważniejszym zamysłem cyklu „Szczęśliwy naród, który ma poetę… Polskie wiersze 1918-2018” jest prezentacja utworów polskich twórców, których dzieła pozostają nie tylko ważnym komentarzem do współczesności, ale które także przyczyniły się do ukształtowania stylu i wrażliwości poetyckiej autorów takich, jak m.in. Agnieszka Wolny-Hamkało, Marcin Baran, Krzysztof Koehler, Wojciech Kudyba, Wojciech Wencel.

Każdy odcinek trwa około 10 minut. Współcześni – poeci, dziennikarze, profesorowie –  prezentują swoje ulubione teksty. Opowiadają o swoim doświadczeniu z wybranym poetą, wskazują co jest dla niego najważniejsze w jego wierszach, a czasem polemizują z postawionymi tezami. Pokazują tym, że poezja, choćby miała i sto lat, może być nadal aktualna. W drugiej części etiudy wybrane wiersze zostają odczytane, a tłem dla nich są dedykowane sceny lub animacje, dając każdemu widzowi możliwość unikalnego spojrzenia na utwór.

screen z tytułem cyklu w geometrycznych literach

Lechoń, Iwaszkiewicz, Miłosz…

Na tytuł cyklu wybrano cytat z wiersza Czesława Miłosza „Do Tadeusza Różewicza, poety”. W każdym z kilkudziesięciu współcześni wybitni poeci, pisarze i aktorzy – wykazując się niezwykłą wrażliwością – dzielą się swoimi doświadczeniami. Przykładowo, Wojciech Wencel przybliża postać Jana Lechonia przez pryzmat jego wierszy, opowiada o pełnych inspiracji krakowskich latach życia poety i depresyjnej nowojorskiej emigracji. Krzysztof Koehler opowiada o poezji Czesława Miłosza – jaką wizję przyszłości skrywa w sobie „Postój Zimowy”? Warszawa, 1938 rok, czy w nasyconych strachem słowach jest właśnie zapowiedź wojny? Jarosław Zalesiński opowiada o Jarosławie Iwaszkiewiczu, przyglądając się szczególnie „Mapie pogody” i wyjątkowości świata przedstawionego w poezji.

Wśród omawianych poetów, którzy kształtowali ostatnie stulecie, można znaleźć jeszcze takie postaci jak Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski czy Konstanty Ildefons Gałczyński. Kolejne odcinku cyklu są udostępniane na portalu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego Ninateka. Zapraszamy w poetycką podróż.

Projekt „Szczęśliwy naród, który ma poetę… Polskie wiersze 1918-2018” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.