Kontrast
Wielkość czcionki

Wasilewski - Żeromski. Wystawa czasowa w Kielcach

Zygmunt Wasilewski był człowiekiem niezwykle czynnym na wielu polach: był etnografem, bibliotekarzem, krytykiem literackim, historykiem i historykiem literatury, publicystą, autorem rodzinnych wspomnień, politykiem oraz dziennikarzem. Pracował także ze Stefanem Żeromskim. Od 20 listopada w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego będzie można oglądać wystawę czasową, poświęconą właśnie Zygmuntowi Wasilewskiemu.

Celem wystawy będzie pokazanie aktywności Wasilewskiego na niwie politycznej, publicystycznej, a przede wszystkim regionalnej. Wasilewski, prywatnie zięć Jana Karłowicza, etnologa i językoznawcy, i szwagier Mieczysława Karłowicza, kompozytora, dyrygenta, taternika, w latach 1892 – 1894 wspólnie ze Stefanem Żeromskim pracował w bibliotece w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Był także redaktorem naczelnym tygodnika „Głos”, pisma „Słowo Polskie”, pisma społeczno – politycznego „Sprawa Polska”, dziennika „Przegląd Polski”, „Gazety Warszawskiej” i „Myśli Narodowej”.

czarno-białe zdjęcie przedstawiające siedzącego na krześle mężczyznę

Z. Wasilewski, fot. E. Trzemeski

Mieszkając i pracując w Warszawie, przez kilkanaście lat redagował Pamiętnik Koła Kielczan – rocznik poświęcony historii i kulturze Kielecczyzny, w każdym kolejnym tomie drukował swoje teksty odnoszące się do przeszłości miasta i regionu. Przede wszystkim jednak zaangażował się w utworzenie w Warszawie Koła Kielczan, stowarzyszenia grupującego absolwentów kieleckiego gimnazjum, zajmujących często wysokie stanowiska w nauce, szkolnictwie, kulturze, przemyśle, administracji – i z tej racji mogących wiele dla Kielc uczynić. Wraz z Bolesławem Markowskim i Tomaszem Ruśkiewiczem doprowadził do założenia i formalnego zarejestrowania Koła. W latach 1930–1935 zasiadał w Senacie. Wystawię będzie można oglądać do 20 czerwca 2020 roku, a towarzyszyć jej będzie wydawnictwo „Zygmunt Wasilewski – Stefan Żeromski. Korespondencja wzajemna (1890–1925)”.