Kontrast
Wielkość czcionki

Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

W piątek 13 lipca w Warszawie na Zamku Królewskim odbyło się Zgromadzenie Narodowe dla uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Zamku Królewskim, orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. 

Parlamentaryzm w Polsce

Uroczyste Zgromadzenie Narodowe w Zamku Królewskim z udziałem Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, posłów i senatorów, zagranicznych gości oraz dostojników kościelnych rozpoczęło się o godz. 12:00. W czasie orędzia Prezydent RP Andrzej Duda mówił: „Mądrość posłów i senatorów Rzeczypospolitej pozwoliła zapobiec tu, na naszej ziemi tragedii, kiedy gdzie indziej starano się uzyskać dominację nad mniejszościami i innowiercami, w Polsce wprowadzono zasadę tolerancji. Słuszność tej decyzji potwierdziła potem historia. Spotykamy się zatem w zamku warszawskim, który jest symbolem naszej polskiej historii: w dawnej siedzibie władców i miejscu obrad Sejmów, które było świadkiem najważniejszych osiągnięć polskiego parlamentaryzmu doby przedrozbiorowej. Zamek jest znakiem ciągłości trwania i pracy Polaków.”

przemawiający Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent wygłosił orędzie podczas Zgromadzenia Narodowego. Źródło: prezydent.pl

Otwierając obrady Zgromadzenia Narodowego, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, nawiązując do pierwszego posiedzenia dwuizbowego Sejmu w Piotrkowie w 1468 r., powiedział: „U schyłku średniowiecza w Polsce przekonanie o współistnieniu we władzy oraz branie odpowiedzialności za losy państwa zyskały właściwą formułę prawno-instytucjonalną, a sejm stał się centrum życia politycznego” – wyjaśnił. Marszałek Kuchciński podkreślił historyczne znaczenie Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie została uchwalona pierwsza w dziejach Europy ustawa zasadnicza: Konstytucja 3 maja.

MArszałek Sejmu przemawiający w trakcie Zgromadzenia Narodowego

Fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Uroczystości w Zamku Królewskim odnoszą się do wydarzeń historycznych. Dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r. Wydarzenia te były wspominane 8 lipca br. w Kole, podczas uroczystości z udziałem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej.

zdjęcie z odsłonięcia pamiątkowej tablicy, po lewej stronie grupa ludzi, przed nimi przemawiający Marszałek Kuchciński, obok tablica pamiątkowa przewiązana biało-czerwoną wstęgą

Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Historia Koła

Koło, jedno ze starszych miast Polski, już od XV do XVII wieku było miejscem wielkopolskich sejmików generalnych poprzedzających sejmy walne. „Właśnie tutaj, od zarania polskiej państwowości, odbywały się wiece starszyzny, a później rycerstwa” powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas niedzielnych uroczystości w Kole. W tym wielkopolskim mieście 550 lat temu odbył się sejmik generalny, który był preludium do pierwszego dwuizbowego posiedzenia dwuizbowego Sejmu walnego w Piotrkowie 9 października 1468 r.

wejście do kościoła, po prawej logo obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu

Uroczystości w Kole. Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Dzięki Janowi Długoszowi i jego dziełu „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, wiemy, że król Kazimierz Jagiellończyk 1 lipca 1468 roku przybył do Koła, by w dzień św. Małgorzaty 13 lipca, obradować z rycerzami wielkopolskimi nad zebraniem funduszy dla wojska po zwycięsko zakończonej wojnie z zakonem krzyżackim.

Wnętrze kościoła w Kole, na pierwszym planie umundurowani mężczyźni ze sztandarem

Uroczystości w Kole. Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Sejmiki w Kole kontynuowano aż do początków XVII wieku, czasu rokoszu sandomierskiego (1606–1607). Później, po długiej przerwie, ostatni zjazd generalny pod Kołem odbył się 30 października 1702 roku. Wiemy także, że jeszcze w 1716 roku miał tu miejsce zjazd szlachty województw poznańskiego i kaliskiego.

550-lecie polskiego parlamentaryzmu

W ramach obchodów obchodów 550 lat parlamentaryzmu RP w najbliższych miesiącach przewidziano wiele wydarzeń. Jednym z nich jest otwarta niedawno wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie, na której można oglądać eksponaty nierozerwalnie związane z rozwojem ustroju Polski.