Kontrast
Wielkość czcionki

Jubileusz Unii Lubelskiej - wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych

W 1569 roku, czyli 450 lat temu, została zawarta w Lublinie unia realna pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim. Z tej okazji Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2 lipca organizuje uroczysty pokaz aktu Unii Lubelskiej w Sali Balowej Pałacu Raczyńskich – siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie.

W Archiwum Głównym Akt Dawnych znajduje się jedyne zachowane do dziś materialne świadectwo tego wydarzenia sprzed niemal pięciuset lat: oryginalny dokument pergaminowy, potwierdzony 78 pieczęciami senatorów i posłów Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli litewski egzemplarz aktu przeznaczony dla stanów koronnych. Akt ten jest wyjątkowym świadectwem ustanowienia wspólnoty dwóch różnych państw, osiągniętej za pomocą negocjacji i argumentacji. 

akt Unii Lubelskiej z pieczęciami

Unia Lubelska to wydarzenie rozpoznawane jako wyjątkowe nie tylko w Polsce i na Litwie, lecz także doceniane międzynarodowo. W 2015 r. Unia została uhonorowana przez Komisję Europejską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego jako historyczny przykład wyjątkowej w dziejach Europy integracji dwóch krajów oraz moment przełomowy w rozwoju zasad demokratycznych. Dwa lata później unia została wpisana na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata, jako wspólny wpis Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Zaś rok 2019 został decyzją Polskiego Parlamentu uznany rokiem Unii Lubelskiej.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w dniu 2 lipca organizuje uroczysty pokaz aktu Unii Lubelskiej w Sali Balowej Pałacu Raczyńskich – siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie. W kolejnych dniach, aż do 12 lipca, czynna będzie wystawa poświęcona Unii – „Unia Lubelska 1569 r.” – będzie otwarta dla publiczności w dniach 3-6 i 8-12 lipca 2019 r., od 10:00 do 18:00, a w sobotę od 12.00 do 16.00. Wstęp wolny.