Kontrast
Wielkość czcionki

Konkurs dla szkół podstawowych "Do hymnu!" - II edycja

Jeszcze do 8 lutego mogą zgłaszać się szkoły, by wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – „Do hymnu – II edycja” Narodowego Centrum Kultury!

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo, „a cappella”, przez co najmniej połowę wszystkich uczniów szkoły, trzech utworów. Pierwszy to Hymn Państwowy, a kolejne dwa to pieśni hymniczne wybrane spośród następujących: „Bogurodzica”, „Gaude Mater Polonia”, „Rota”, „Marsz Polonia”, „Boże coś Polskę”, „Święta miłości kochanej ojczyzny” i „Żeby Polska była Polską”. W tym roku, w związku z 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, na liście znalazła się także „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena z tekstem w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Przesłuchania konkursowe w kwietniu i w maju to pierwszy etap rywalizacji. Podczas nich lokalne jury dokona oceny występów i zarejestruje dźwięk i obraz. Następnie po 5 szkół z każdego województwa z najwyższą punktacją trafi do etapu drugiego, po którym poznamy laureatów wojewódzkich i ogólnopolskich. Ogłoszenie wyników nastąpi do 11 czerwca. Dla zwycięzców przewidziano wysokie nagrody pieniężne.

Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Formularz zgłoszeniowy, regulaminy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.