Kontrast
Wielkość czcionki

Wystawa „Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986” w setną rocznicę urodzin poetki

Wraz z końcem roku 2020 otworzyła się niezwykła wystawa. Ekspozycję „Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986” można oglądać w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Przypomina dorobek twórczy polskiej poetki, pisarki i tłumaczki. Świętowanie setnej rocznicy urodzin poetki zakończy się 30 września 2021 roku.

starsza kobieta podpisująca książkę

Anna Kamieńska w Muzeum Józefa Czechowicza, 7 grudnia 1973 roku.
fot. Józef Zięba.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie.

Anna Kamieńska 1920-1986

Wystawa „Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986” przypomina sylwetkę i dorobek twórczy Anny Kamieńskiej – poetki, pisarki, tłumaczki, eseistki, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Była prawdziwą poliglotką. Tłumaczyła ludową twórczość słowiańską: rosyjską, bułgarską, słowacką, chorwacką i czeską. Została autorką przekładów z literatury pięknej rosyjskiej, czeskiej, bułgarskiej i włoskiej. Ponadto tłumaczyła z łaciny i hebrajskiego.

Ekspozycja pozwala prześledzić drogę artystyczną autorki „Notatnika”. Zawarto na niej wszystkie etapy rozwoju osobowości pisarskiej Anny Kamieńskiej. Najwięcej miejsca poświęcono twórczości poetyckiej, zwracając uwagę na przemiany jakie na przestrzeni lat zachodziły w jej poezji, a także na szczególny wymiar głosu poetyckiego, który wyraźnie naznaczało osobiste doświadczenie. Jest to zgodne z poglądami autorki, która wielokrotnie podkreślała swoją opinię o wartości osobistego przeżycia jako źródła wszelkiej poezji. Kuratorzy na wystawie chcą nie tylko przybliżyć sylwetkę poetki, ale też ułatwić odczytanie jej twórczości.

zdjęcie portretowe młodej kobiety

Anna Kamieńska, około 1948 roku.
Ze zbiorów rodziny poetki.

Powroty do źródeł

Dzięki wystawie „Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986” kuratorzy mają nadzieję na przywrócić, nieco zatartą, pamięć o autorce w historii literatury polskiej. „Powrót” to kategoria niezwykle ważna zarówno w życiu, jak też w twórczości i świadomości poetki. W 1981 roku w audycji radiowej Marii Brzezińskiej „Powrót do źródeł” Anna Kamieńska stwierdziła:

Zastanawiam się niekiedy, czym jest poezja. Jest bardzo wiele definicji, ale wszystkie one wydają się albo zbyt ciasne, albo kompromitują się z czasem. I tak myślę teraz, że można by określić poezję jako sprawę powrotu. Poezja jest powracaniem do swojego źródła, do przeżyć pierwszych, do siebie samej czystej, nieskażonej, do trudnej prostoty i prawdy.

fragment wystawy - na ścianie zdjęcia, plansze i element ozdobny z cytatem, poniżej stoi witrynka z eksponatami

Fragment wystawy „Powroty. Anna Kamieńska 1920-1986”.
Zdjęcie dzięki uprzejmości Muzeum Józefa Czechowicza.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane fotografie, dokumenty, listy, rękopisy utworów, bruliony poetyckie i pamiątki rodzinne. Większość materiałów pochodzi z bogatej spuścizny literackiej Anny Kamieńskiej zdeponowanej w Muzeum Józefa Czechowicza. Ponadto na wystawie zamieszczono materiały ze zbiorów rodziny poetki, a także z Archiwum Julii Hartwig/Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Archiwum Uniwersyteckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Wystawę można oglądać od 30 grudnia 2020 roku do 30 września 2021 roku w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.

Wystawa jest częścią projektu „Budując Niepodległą”. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.