Kontrast
Wielkość czcionki

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy ze wszystkimi wojewodami zaprasza na cykl spotkań informacyjnych dotyczących Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2019. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. 

 

Harmonogram spotkań:

25 lutego

 • Lubuski Urząd Wojewódzki (ul. Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski), Sala 101, godzina 10.00

26 lutego

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki (plac Bankowy 3/5 Warszawa), Sala 169, godzina 10.30
 • Małopolski Urząd Wojewódzki (ul. Basztowa 22, Kraków), Sala 201, godzina 11.00
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz), Sala im. Bydgoskiego Marca 1981, godzina 12.00
 • Łódzki Urząd Wojewódzki (ul. Piotrkowska 104, Łódź), Sala Stulecia Niepodległości, godziny 11.00 i 13.00

27 lutego

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (al. IX Wieków Kielc 3, Kielce), Sala nr 12 (Okrąglak), godzina 12.00
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki (ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów), Sala Kolumnowa, godzina 12.00
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn), Sala 52, godzina 12.00
 • Opolski Urząd Wojewódzki (ul. Piastowska 14, Opole), Sala im. Prezydenta L. Kaczyńskiego, godzina 11.00
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki (pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław), Sala Kolumnowa im. Jerzego Woźniaka, godzina 12.00

28 lutego

 • Podlaski Urząd Wojewódzki (ul. Mickiewicza 3, Białystok), Sala konferencyjna, godzina 11.30
 • Śląski Urząd Wojewódzki (ul. Jagiellońska 25, Katowice), Sala Marmurowa, godzina 12.00
 • Pomorski Urząd Wojewódzki (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk), Sala im. Lecha Kaczyńskiego, godzina 12.00
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (Wały Chrobrego 4, Szczecin), Sala Rycerska, godzina 12.00

4 marca          

 • Lubelski Urząd Wojewódzki (ul. Spokojna 4, Lublin), Sala Błękitna, godzina 12.00             

6 marca

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki (ul. Niepodległości 16/18, Poznań), Sala Sesyjna, godzina 11.00

Podczas spotkań omówione zostaną zasady ubiegania się przez samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe o dotacje z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na działania w 2019 roku. Przemawiający zaprezentują także pozadotacyjne możliwości współpracy z Biurem Programu „Niepodległa”.  Na koniec przeznaczono czas na pytania uczestników.

Ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości. Nabór zostanie ogłoszony 25 lutego.

Uwaga! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu powinny na stronie internetowej wybranego Urzędu Wojewódzkiego sprawdzić zasady zgłoszeń.

Zamieszczamy prezentację, która w skrócie omawia zagadnienia związane z naborem i metodami współpracy z BPN na 2019 rok: Prezentacja BPN 2019.